Apsveicam!

Apsveicam vācu valodas valsts 47. olimpiādes uzvarētāju – 10.klases skolnieci Janu Boļmanti ar iegūto III pakāpi! Paldies skolotājai Ilzei Siliņai par ieguldīto darbu skolēna sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!

Š.g. 18.aprīlī LLU  norisinājās Starptautiskā studentu zinātniskās matemātikas olimpiāde ISSMO, kurā piedalījās studenti ar padziļinātu interesi par matemātiku, matemātiskām problēmām un radošu pieeju un savu stratēģiju to risināšanai. Olimpiādē absolūto uzvaru un 1.vietu izcīnīja RTU Inženierzinātņu vidusskolas 10.klases skolēns Artems Ubaidullaevs. Apsveicam Artemu ar gūto uzvaru!

Apsveicam!

Lieldienu ieskaņās RTU inženierzinātņu vidusskolā tika apbalvoti Rīgas pilsētas mācību priekšmetu olimpiāžu un Rīgas reģiona zinātniskās konferences uzvarētāji!

Apsveicam!

Apsveicam ģeogrāfijas valsts 34. olimpiādes uzvarētāju – 11.klases skolēnu Robertu Pavlovski ar iegūto II pakāpi! Paldies skolotājai Agrai Lipsbergai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!

Robotikas konkursā 11.04.2017.g. 10.klašu komanda “Ķieģeļotāji” (Aleksejs Jekimovs, Kristiāns Križmanis un Rūdolfs Agris Stilve) ieguvuši 2.vietu. Apsveicam uzvarētājus un PALDIES skolotājai Virgīnijai Vītolai par ieguldīto darbu!

Atvērto durvju diena RTU Inženierzinātņu vidusskolā!

Atvērto durvju diena RTU Inženierzinātņu vidusskolā 08.04.2017. pulcēja vairāk kā 150 interesentu no dažādām Latvijas pilsētām un skolām. Prezentācijas laikā bija iespējams uzzināt par iestāšanos skolā, uzņemšanu, skolas realizēto izglītības programmu un virzības prioritātēm. Tāpat interesentiem bija iespēja praktiski darboties mūsu skolas skolotāju un skolēnu vadītajās radošajās darbnīcās fizikā, ķīmijā, informātikā un matemātikā, iepazīt skolas vidi un aprunāties ar vadību.

Apsveicam!

Noslēgusies Rīgas reģiona izglītojamo zinātniskā konference. Apbalvoti visi godalgoto vietu ieguvēji:
10.klasē: Alise Anna Stīpniece, Evelīna Valtere, Marija Ostrovska un Jana Boļmante
11.klasē: Aiga Andrijanova, Vladislavs Aščeulovs, Ernests Tomass Auziņš, Veronika Čače, Anna Čerņina, Roberts Dobelis, Paulis Ernests Lauznis, Rebeka Anna Līpiņa, Artūrs Mucenieks, Uģis Seržants, Estere Šverna.

Apsveicam!

Ernestu Tomasu Auziņu ar veiksmīgu dalību un iegūto Atzinību Gētes institūta organizētajā pētniecisko projektu konkursā “Gaišie prāti”!

Apsveicam!

Apsveicam fizikas 67.valsts olimpiādes uzvarētājus: Ivaru Dilli un Agni Salmiņu ar iegūto 2. vietu, Vladislavu Aščeulovu un Pēteri Zvejnieku ar iegūtajām Atzinībām! Īpašs prieks par 10.klases skolēnu Agni Salmiņu, kurš 10.klašu skolēnu konkurencē ieguva labākā eksperimentētāja speciālo balvu! Paldies skolotājiem Virgīnijai Vītolai un Aivaram Eriņam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!