„Izglītība izaugsmei 2017”

Jūnijā noslēdzies Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra organizētais skolu un pedagogu izglītības attīstības projekts „Izglītība izaugsmei 2017”

Projekta 2. aktivitātē Rīgas, Jūrmalas un Pierīgas skolu pedagogi piedalījās pedagogu radošās darbības konkursā „Radi. Rādi. Redzi.”, kura mērķis bija apzināt, popularizēt aktīvus un radošus pedagogus, kuri izmanto netradicionālas, inovatīvas mācību metodes, idejas un darba formas, attīstot skolēnos daudzveidīgas kompetences.

Konkursā tika iesniegti 37 pieteikumi. Pēc klātienes mācību stundu vērošanas uz forumu žūrija izvirzīja 21  pedagogu.  Forumā 21 labākais pedagogs prezentēja savu mācību stundu, kā, izmantojot dažādas netradicionālas, inovatīvas mācību metodes, idejas un darba formas, sasniegt izvirzītos mācību stundas mērķus un uzdevumus.

Forumā piedalījās arī mūsu skolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Marita Rozefelde un tika apbalvota ar Atzinības rakstu.

Apsveicam !