Sporta diena RTU Atpūtas un sporta bāzē “Ronīši”

05.09. RTU inženierzinātņu vidusskolas jaunie 10.klases skolēni piedalījās aktīvās atpūtas un saliedētības dienā, kur aktīvi darojās komandās pildot dažādus sportiskus un radošus uzdevumus, kā arī spēlēja saliedētības spēles psihologa Līgas Efejas vadībā.

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēnus 1. septembrī sveic Latvijas Republikas Ministru prezidents Māris Kučinskis

«Mums ir jāatbalsta skolas, kas spēj piedāvāt precīzi mērķētu vidējo izglītību, attīstīt savu audzēkņu iedzimtās spējas un iepriekš iegūto izglītības pieredzi. Rīgas Tehniskā universitāte šai ziņā ir drosmīgs pionieris, kas, nepasakot to vārdos, uzņemas atbildību aizpildīt tukšos laukus starp vidējo un augstāko inženiertehnisko izglītību,» tā 1. septembrī, sveicot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) skolēnus, uzsvēra Latvijas Republikas Ministru prezidents Māris Kučinskis.

«Skola pastāv tikai dažus gadus, bet tas jau ir veiksmes stāsts, kas stāsta visai Latvijas izglītības sistēmai par augstākā līmeņa standartiem, stāsta par skolu bez mācību valodas segregācijas. Stāsta par skolu, kurā visu nosaka prasmes un talants,» norādīja ministru prezidents.

Zinību dienas pasākumā piedalījās un klātesošos uzrunāja arī RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis, kurš skolēniem izteica vēlējumu desmit gadu laikā kļūt par zinātņu doktoriem, uzverot, ka šādas iespējas skolēniem ir, un šī mērķa sasniegšanai aicināja izmantot visu RTU pieejamos resursus – gan tehnoloģisko nodrošinājumu un laboratorijas, gan personāla zināšanas un atbalstu.

Viesojoties RTU IZV, Ministru prezidents iepazinās arī ar skolas klases telpām un mācību nodrošinājumu. M. Kučinskis viesojās arī jaunajā RTU IZV skolēnu radošajā laboratorijā un izmantoja iespēju praktiski tajā padarboties. Laboratorijā, kura aprīkota ar nepieciešamajiem materiāliem un instrumentiem, skolēni varēs apgūt elektronikas un robotikas pamatus, kā arī realizēt savus projektus šajās jomās. Jaunā laboratorija būs arī RTU IZV Robotikas pulciņa mājvieta.

IZV 10. klasē konkursa kārtībā šogad uzņemti 24 talantīgi skolēni no visas Latvijas. Iespēja iestāties IZV ir, piedaloties un uzrādot labus rezultātus skolas rīkotajā Atklātajā inženierzinātņu olimpiādē, kā arī kārtojot iestājeksāmenu. Prioritāri skolā tiek uzņemti pretendenti, kuri uzrādījuši labus rezultātus valsts mācību olimpiādēs. Šis gads RTU IZV ir īpašs, jo skolā mācīsies visas trīs vidusskolas klases – 10., 11. un 12. klase, katrā 24 skolēni, bet mācību gada noslēgumā IZV būs pirmais 12. klases izlaidums.

RTU Inženierzinātņu vidusskolu dibināja 2015. gadā, lai dotu iespēju īpaši talantīgiem jauniešiem no visas Latvijas sagatavoties inženierzinātņu studijām. Īsajā pastāvēšanas laikā skola uzrādījusi spožus rezultātus, divus gadus pēc kārtas iegūstot pirmo vietu Ata Kronvalda fonda veidotajā labāko mazo skolu reitingā. IZV skolēni uzrādījuši izcilus rezultātus gan Latvijas līmeņa, gan starptautiskajās olimpiādēs.

01.09.2017. Ministru prezidents Māris Kučinskis piedalās 1.septembra svinīgajā pasākumā RTU IZV.

Ernests atgriezies no starptautiska konkursa Zviedrijā “Stockholm Junior water week prize”

Ernests Tomass Auziņš, RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēns, ar savu zinātniski pētniecisko darbu “Komerciāli pieejamā dzeramā ūdens mikrobioloģiskās kvalitātes noteikšana, izmantojot klasiskās kultivēšanas metodi” ieguva 1. vietu Rīgas Dabaszinību skolas rīkotajā konkursā par ūdens pētniecību un iespēju pārstāvēt Latviju ikgadējā konkursā “Stockholm Junior water week prize”, kas šogad norisinājās no 26. augusta līdz 1. septembrim.

Katru gadu tūkstošiem jauniešu vecumā no 15 – 20 gadiem vairāk nekā 30 valstīs no visas pasaules iesaistās ūdens pētniecības projektos ar pierādītu vides, zinātnisku, sociālu vai tehnoloģisku nozīmi, cerot nopelnīt iespēju pārstāvēt savu tautu starptautiskajā finālā, kas notika Pasaules ūdens nedēļā Stokholmā. Projekti ir no vietējiem vai reģionāliem līdz nacionālajiem vai globālajiem tematiem.Finālisti piedalījās globālajā konferencē, veicot dažādas aktivitātes, izstādīja projektu plakātus, apsprieda savus projektus ar plašu konferenču dalībnieku klāstu, tostarp pētniekiem, politiķiem un plašsaziņas līdzekļiem. Katru no finālistiem intervēja arī starptautisku ekspertu žūrija, kas pieņēma lēmumu par laimestu.“Stokholmas Junior Water Prize” finālisti ir arī aicināti pievienoties WaterTank, ekskluzīvam absolventu tīkla finālam. Šajā tīklā finālisti sadarbojas viens ar otru, kā arī ar ekspertu mentoriem un konsultantiem no vadošajām organizācijām, piemēram, Xylem Inc., Raincoat Foundation un SIWI. Mērķis ir palīdzēt šiem spilgtajiem prātiem uzlabot savus projektus, kā arī rosināt viņus iesaistīties pētniecībā. Uzvarētājs saņem balvu USD 15 000 apmērā, zilā kristāla balvas skulptūru, diplomu un uzturēšanos Stokholmā. Balvu piešķir H.R.H. Zviedrijas kroņa princese Viktorija, “Stokholm Junior Water Prize” patronese.Šogad uzvarēja divi ASV studenti, Ryan Thorpe un Rachel Chang par savu jauno pieeju Shigella, E. coli, Salmonella un Cholera piesārņota ūdens noteikšanai un attīrīšanai.

 

http://www.siwi.org/prizes/stockholmjuniorwaterprize/

Izglītojošā darbnīca “Starppriekšmetu saikne kompetenču izglītības veidošanā angļu valodas priekšmetā”

Pirms jaunā mācību gada sākuma mūsu skolas angļu valodas skolotājs Guntis Zenfs vadīja izglītojošu darbnīcu “Starppriekšmetu saikne kompetenču izglītības veidošanā angļu valodas priekšmetā” starpnovadu (Ogres, Ķeguma, Lielvārdes, Aizkraukles, Mālpils) izglītības iestāžu pedagogu konferencē “Ceļā uz kompetencēm”, kā ar dalījās pieredzē par ERASMUS+ mobilitātes projekta ietvaros  apmeklētajiem  IELTS Teacher training kursiem, kuros  papildinātāja  angļu valodas apguves mācību metodiku skolā, lai  nodrošinātu skolēnu sagatavošanu IELTS eksāmenam.