Apsveicam Esteri Švernu ar veiksmīgu dalību Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē!

No 9. līdz 15. aprīlim Florencē norisinājās Eiropas meiteņu matemātikas olimpiāde EGMO.

Šogad Florencē Latvijas komanda startēja ļoti veiksmīgi. Visas dalībnieces saņēma godalgas – Agnese Upīte, Estere Šverna, Rūta Ozoliņa izcīnīja atzinības, bet Anete Valnere – bronzas godalgu. Turklāt divas atzinības ir saņemtas ar ļoti augstvērtīgiem rezultātiem, kas pēc būtības ir līdzvērtīgi bronzas godalgu līmenim – diviem pilnībā atrisinātiem uzdevumiem.

Komandu vērtējumā Latvija ierindojās 19. vietā starp Eiropas valstīm un 30. vietā neoficiālajā pasaules kopvērtējumā. Izdevās apsteigt tādas Eiropas lielvalstis izglītības jomā kā Somija, Norvēģija, Austrija, Spānija, Beļģija un Vācija, kuras šogad startēja mazāk veiksmīgi. Komadu gatavoja un pavadīja Juris Škuškovniks un Ilze Ošiņa. Sagatavošanā palīdzēja Pārsla Esmeralda Sietiņa, Daina Škuškovnika, kā arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierzinātņu vidusskolas un Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāji.

Apsveicam!

Apsveicam Robertu Pavlovski ( 12. klase) ar iegūto I pakāpi Latvijas 19. ekonomikas olimpiādē un ar iegūto II pakāpi ģeogrāfijas valsts 35. olimpiādē!

Paldies skolotājiem Līgai un Uldim Kamoliem un Agrai Lipsbergai par ieguldīto darbu sagatavosanai olimpiādēm!

RTU IZV iestājpārbaudījums 21. aprīlī!

Sestdien, 21. aprīlī, notiks iestājpārbaudījums Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolā (IZV). Uzņemot skolēnus RTU IZV 10. klasē 2018./2019. mācību gadā, tiks ņemti vērā pretendentu iestājpārbaudījuma rezultāti, kā arī mācību olimpiādēs gūtie panākumi.

Iestājpārbaudījums notiks IZV Rīgā, Kronvalda bulv. 1 no plkst. 14.00 līdz 18.10, ierašanās no plkst. 13. Pārbaudījumā būs iekļauti matemātikas, fizikas un ķīmijas jautājumi. Iestājpārbaudījuma rezultāti tiks publicēti IZV mājaslapā līdz 10. maijam, un katrs pārbaudījuma dalībnieks varēs uzzināt savu rezultātu, ievadot kodu, kas viņam tiks piešķirts iestājpārbaudījuma kārtošanas dienā.

Reģistrācija iestājpārbaudījumam no 04.04.-19.04.2018.

Iestājpārbaudījums 21.04.2018. no 14.00 – 18.10.

Reģistrācija ir noslēgusies!

Apsveicam ķīmijas 59. valsts olimpiādes uzvarētājus!

Apsveicam ķīmijas 59. valsts olimpiādes uzvarētājus:

Vladislavu Asčeulovu ( 12. klase) un Filipu Ēci (10. klase) ar iegūto I pakāpes diplomiem

Agri Bužu ( 12. klase), Artemu Ubaidullaevu ( 11. klase) ar iegūtiem II pakāpes diplomiem

Alenu Šņepstu ( 11. klase), Madaru Ūdri ( 10. klase) ar iegūtiem III pakāpes diplomiem un

Mariju Ivanovu ( 11. klase), Eduardu Miķeli Mežciemu (10. klase) ar saņemtajām Atzinībām

Paldies skolotājai Laurai Fjodorovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam Latvijas valodas olimpiāžu uzvarētājus!

Apsveicam 11.klases skolnieku Artemu Ubaidullaevu ar iegūto I pakāpi Krievu valodas (svešvalodas) 22.valsts olimpiādē;

11. klases skolnieci Mariju Ostrovsku ar iegūto III pakāpi Angļu valodas 47.valsts olimpiādē,

10. klases skolnieku Reini Rozenbahu ar iegūto III pakāpi un 12. klases skolnieci Rebeku Annu Līpiņu ar saņemto Atzinību Latviešu valodas 44. valsts olimpiādē un

11. klases skolnieci Janu Boļmanti ar iegūto Atzinību Vācu valodas 48. valsts olimpiādē!

Paldies skolotājiem Guntim Zenfam, Ilzei Siliņai, Maritai Rozefeldei un Irīnai Romanovai skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

ZPD konference Rīga

2018.gada 12.aprīlī Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā notika Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības konferences 2.posma (Rīgas reģiona konferences) noslēgumam veltīts pasākums, kurā tika apbalvoti uz valsti izvirzītie Rīgas reģiona zinātniskās pētniecības darbu autori. No RTU inženierzinātņu vidusskolas balvas saņēma:

11.klases skolēni – Agnis Salmiņš, Aleksejs Jekimovs, Alens Šņepsts, Artem Ubaidullaev, Alise Anna Stīpniece, Dana Darafeja, Darja Rudņicka, Elīza Elizabete Bicāne, Evelīna Valtere, Kristiāns Križmanis, Kristofers Tauriņš, Marija Ivanova, Raimonds Šīrants, Rūdolfs Umblejs un Rūdolfs Agris Stilve;

12.klases skolēni – Ivars Dille, Renāte Karjavčenko, Ieva Žube un Simona Granta.

Iespējamā misija akcija “Iedvesmo mācīties!”

Š.g. 9. aprīlī RTU inženierzinātņu vidusskolā notika programmas Iespējamā misija akcija “Iedvesmo mācīties!”. Akcijas mērķis ir iedvesmot skolēnus mācīties, iedrošināt viņus izvirzīt augstus mērķus un rīkoties, lai tos sasniegtu, kā arī stiprināt sabiedrībā pārliecību, ka kvalitatīva izglītība un spēja mācīties mūža garumā ir katra cilvēka un visas valsts nākotnes garants. Iespējamā misija tic, ka katrs bērns var īstenot savu potenciālu, un izšķiroša loma tajā ir skolotājam.
Akcijas laikā klasēs, kuras māca Iespējamās misijas skolotāji, tiek aicināti viesi, tostarp uzņēmēji, sabiedrībā zināmas un atzītas personas, lai vadītu mācību stundu un dalītos savā profesionālajā un dzīves pieredzē ar Latvijas skolu jauniešiem.

Šoreiz 10. klašu skolēniem matemātikas stundu vadīja SIA “Visma Enterprise” finanšu direktore Ieva Meldrāja, kura dalījās pieredzē par savu darbu, īpaši uzsverot matemātikas nozīmi gan darbā, gan ikdienā. Skolēniem sasniedzamais rezultāts stundas beigās – prot izskaidrot matemātikas lomu ikdienas dzīvē. Lai to sasniegtu, stundā tika piedāvāts uzdevums, kurā skolēniem bija iespēja iejusties uzņēmuma darbinieka lomā, analizējot datus par ieņēmumiem un tos efektīvi apkopojot pēc dažādiem kritērijiem, lietojot MS Excel.

Galvenā atziņa no šīs mācību stundas: matemātikai ir būtiska nozīme jebkurā amatā – gan finanšu direktoram, gan apkopējai. Matemātika ir cipari, cipari ir nauda, nauda ir laiks.

Pāris skolēnu atziņas pēc notikušās stundas:
– uzzināju, kādā veidā notiek lielu datu apjomu apkopošana reālos uzņēmumos,10
– iedvesma papildu uzdevumu risināšanai,
– pārskatīju savas prioritātes; saskatīju virzienu, kurā vajadzētu kustēties mācībās tuvākajā laikā,
– lielāka motivācija apgūt matemātiku,
– sapratu, kā var efektīvi izmantot Exceli, ar to var paveikt brīnumus,
– sapratu, ka bieži rīkojos loģiski, tomēr dažreiz jāplāno laiks vēl efektīvāk,
– jāmācās matemātika, jo tā ir visur.

Apsveicam Latvijas 68.fizikas olimpiādes uzvarētājus!

Apsveicam 12. klases skolnieku Ivaru Dilli ar iegūto I pakāpi, 11. klases skolnieku Agni Salmiņu un 12. klases skolnieku Vladislavu Aščeulovu ar iegūto II pakāpi, 10. klases skolnieku Andri Braueru ar iegūto III pakāpi un 10. klases skolnieku Filipu Ēci un 11.klases skolnieku Artemu Ubaidullaevu ar saņemto Atzinību!

Paldies skolotājiem Virgīnijai Vītolai un Aivaram Eriņam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!