IZV skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens

 

24. oktobrī RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kauņas Tehnoloģiju Universitātes ( KTU) Tehnoloģiju ģimnāziju Lietuvā.

Skolotāji iepazinās ar izglītības  procesa organizāciju un skolas sadarbību ar KTU, kā arī apmeklēja vairākas mācību stundas.

Ķīmijas stundā skolēni darbojās KTU laboratorijā, kur veica laboratorijas darbu par apmaiņas reakcijām. Matemātikas stundā tika  risināti augstākās matemātikas uzdevumus, fizikas stundās meklētas atbildes uz reālām problēmām , skaidrojot tās ar dažādiem fizikas likumiem. Savukārt programmēšanas stundās skolēni veidoja algoritmus dažādu matemātisku problēmu atrisināšanai.

Skolotājiem šī bija vērtīga pieredze, lai izvērtētu gan sadarbību starpdisciplinārās jomās, gan pielietotās metodes un to efektivitāti kā savās, tā citu vadītajās mācību stundās. Vienlaikus tika gūtas dažādas praktiskas idejas turpmākā darba uzlabošanai, piemēram, programmēšanas stundās skolēnu datori ir saslēgti vienotā sistēmā, kas ļauj skolotājam jebkurā brīdī pārvaldīt to, ko katrs skolēns redz uz sava ekrāna. Tādējādi visu skolēnu uzmanība tiek pievērsta skolotāja demonstrējumiem un skaidrojumiem.

Kopumā mācības Kauņas Tehnoloģiju ģimnāzijā ir daudzējādā ziņā līdzīgas RTU Inženierzinātņu vidusskolas mācību programmām un norisei, jo piesaistīti profesionāli mācībspēki un pastāv veiksmīga sadarbība ar augstskolu, kā rezultātā skolēniem ir piekļuve laboratorijām, lai veiktu dažādus eksperimentus un pētījumus inženierzinātnēs, kas ļauj pārliecināties par teorijas nozīmi praksē. Piedāvātais atbalsts skolēniem ir izšķiroši svarīgs abu skolu augstajiem mācību sasniegumiem Valsts un starptautiska mēroga konkursos un olimpiādēs.

 

IZV astronomijas pulciņa ekskursija uz Igauniju

12. oktobrī IZV astronomijas pulciņa skolēni sadarbībā ar TJN “Annas 2” astronomijas pulciņu devās ekskursijā uz Igauniju, lai Pērnavas dabas mājā “Pernova” apskatītu planetāriju un tā piedāvāto programmu, bet pēc tam apmeklētu Meteorītu muzeju Sāremā salā un apskatītu Kāli meteorīta krāteri.

Skolēniem šī bija vērtīga pieredze, jo vairums vēl nekad iepriekš nebija bijuši planetārijā, kā arī neviens nebija dzīvē redzējis īstu meteorīta krāteri, kas ļāva apjaust patiesos kosmiska ķermeņa trieciena apmērus un sekas. Krātera apskatīšana arī dod kontekstu turpmākajiem uzdevumiem un problēmām, kuras skolēni pēta astronomijas nodarbībās.

Fotoattēlu galerija

 

RTU starpfakultāšu konkurā “Spice” IZV komandai 2.vieta

RTU Erudīcijas konkursā “Spice 19” tika aicināti piedalīties talantīgi,  gudri un mērķtiecīgi studenti, lai veicinātu fakultāšu sabiedrisko aktivitāti un komunikāciju.

Konkursā kopumā piedalījās 9 RTU fakultāšu studentu komandas un 1 RTU IZV skolēnu komanda, atbildot uz RTU rektora, dekānu, Studentu parlamenta un Kultūras centra sagatavotiem jautājumiem. Tāpat tika īstenots mini konkurss Svētā Pētera baznīcā, atpazīstot un nosaucot svarīgākos kultūrvēsturiskos objektus un demonstrējot zināšanas par nozīmīgākiem faktiem, kas ar tiem ir saistīti.

Apsviecam RTU Inženierzinātņu vidusskolas komandu ar iegūto 2.vietu.

 

RTU Inženierzinātņu vidusskolā ar vieslekciju uzstājas «Tet» datu inženieris

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolas 10., 11. un 12. klasē ar vieslekciju uzstājās tehnoloģiju un izklaides uzņēmuma «Tet» datu inženieris Oskars Sjomkāns. Skolēni uzzināja, kas ir lielie dati, kādai ir jābūt informācijai un kā strādāt ar datu bāzēm, kā arī citu ar uzņēmuma darbību saistītu informāciju.

O. Sjomkāns pastāstīja, ar ko nodarbojas viņa pārstāvētais uzņēmums, kā ir mainījusies tā darbība pēdējo gadu laikā. Lekcijas gaitā tika apskatītas datu inženiera un datu zinātnieka profesijas, arī iepazīstinot ar to, kādēļ rodas vajadzība pēc datu glabāšanas, uzturēšanas un analīzes, kas ir lielie dati un kādas iespējas tie sniedz. O. Sjomkāns jauniešiem pastāstīja par to, pie kādiem projektiem un kādās lomās strādā datu inženieris un datu zinātnieks, kā arī kādas problēmas šo profesiju pārstāvji palīdz uzņēmumā risināt. Skolēniem tika dota iespēja uzzināt, kā «Tet» risina konkrētu biznesa problēmu vai vajadzību, piemēram, lai sasniegtu labākos rezultātus, uzņēmums veido komandas, kurās strādā cilvēki ar dažādām kompetencēm – biznesa pārstāvis, projekta vadītājs, analītiķis, lietotņu izstrādātāji, testētāji, uzturētāji, kā arī sistēmu un datu bāžu administratori.

Audzēkņi guva arī ieskatu datu inženiera un datu zinātnieka darba dienas ikdienā un izaicinājumos, ar kuriem viņiem nākas saskarties.

Vieslekcija notika 2019. gada 9. oktobrī.

Vieslekcija Inženierzinātņu vidusskolā

17. oktobrī pie IZV jauniešiem viesosies Mg. Chem Indra Apsīte, kas šobrīd izstrādā savu doktora darbu Bayreuth Universitātē Vācijā, Biomateriālu laboratorijā. Viņas pētījumi ietver dažādus jaunus polimēru biomateriālus, kā arī polimēru šūnu struktūras ar papildinātām funkcionalitātēm. Īpaša uzmanība tiek pievērsta uz stimuliem reaģējošu polimēru un hidrogēlu 4D drukāšanai, 4D drukāts materiāls ir 3D struktūra, kas ir spējīga kaut kādā veidā reaģēt uz ārējiem stimuliem. Kā izejmateriāli tiek izmantoti vissvarīgākie bioloģiski noārdāmie polimēri, kurus plaši izmanto audu inženierijā, piemēram, želatīnu, alginātu un hialuronskābi.

 

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

“Dzejas slams” RTU Inženierzinātņu vidusskolā

Dzejas dienu ietvaros RTU IZV skolēni kopā ar latviešu valodas skolotāju Maritu Rozefeldi organizēja konkursu “Dzejas slams”. Konkurss sastāvēja no vairākām kārtām. Pirmā kārta notika katras klases ietvaros. Pēc pirmās kārtas no katras klases tika izvirzīti 3 labākie oriģināldarbi uz “Dzejas slama” otro kārtu – finālu, kas notika šī gada 1.oktobrī. Uz pasākumu tika aicināta profesionāla žūrija – dzejniece un bērnu literatūras autore Inese Zandere, kā arī dzejnieks, žurnālists un kritiķis Toms Treibergs. Par labāko tika atzīta 11.klases skolnieka Džonatana Mika Melgalvja performance. 2.vietu ieguva 12.klases skolnieks Atis Krebss, tāpat Atis ieguva skatītāju simpātijas balvu, savukārt 3.vietu ieguva 10.klases skolnieks Pauls Kauķis. Šis pasākums pierādīja, ka Inženierzinātņu vidusskolas skolēni ir spējīgi ne tikai eksaktajās zinātnēs, bet arī mākslā.

Fotoattēlu galerija

Valsts prezidents sveic RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēnus

Valsts prezidents sveic RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēnus par dalību starptautiskajās mācību olimpiādēs.

Valsts prezidents Egils Levits svinīgā ceremonijā sveicis tos Latvijas skolēnus, kuri piedalījušies starptautiskajās mācību olimpiādēs. Sveikto vidū ir arī seši Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) skolēni, absolventi un pieci viņu pedagogi.

12. klases skolnieks Kārlis Rimaševskis sveikts par iegūto bronzas medaļu starptautiskajā Genius olimpiādē. Par viņa sagatavošanu godināta RTU IZV ķīmijas skolotāja Laura Fjodorova.

Par iegūto Atzinības rakstu starptautiskajā Genius olimpiādē sveikts 12. klases skolnieks Uģis Vēvers, bet par viņa sagatavošanu – bioloģijas skolotāja Dace Bērtule.

12. klases skolnieks Kārlis Šusters sveikts par iegūto bronzas medaļu starptautiskajā informātikas olimpiādē. Par viņa sagatavošanu sumināts RTU IZV informātikas skolotājs Andrejs Liepiņš.

RTU IZV absolvente Elīza Elizabete Bicāne tika godināta par iegūto bronzas medaļu starptautiskajā ekonomikas olimpiādē, bet pat viņas sagatavošanu– RTU IZV ekonomikas skolotāja Līga Kamola.

Par Atzinības rakstu iegūšanu starptautiskajā matemātikas olimpiādē sveikti RTU IZV absolventi Agnis Salmiņš un Artjoms Ubaidullaev, bet par viņu sagatavošanu – RTU IZV matemātikas skolotāja .

Svinīgā apbalvošanas ceremonijā, kas norisinājās 4. oktobrī Rīgas pilī, piedalījās un skolēnus un viņu pedagogus sveica arī izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Valsts izglītības un satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa un atbalstītāji.

RTU IZV “Eiropas Zinātnieku nakts 2019”

Piektdien, 27. septembrī, 17 Latvijas pilsētās un novados notika Eiropas Zinātnieku nakts pasākumi, kuru vadmotīvs šogad ir “Zinātne nākotnei”.

RTU Inženierzinātņu vidusskolā 27.septembrī “Eiropas Zinātnieku nakts 2019” ietvaros norisinājās intelektuāla sacensība starp dažādu skolu 8.-9. klašu komandām. Skolēni pārbaudīja savu erudīciju un domāšanas spējas 4 stacijās: “Diskrecionārā fiskālā politika”, “Luminiscējošā drošība”, “Jūtīgā pasaule” un “Dzīvsudraba fulmināti”. Šī gada pasākuma tēma bija eksakto zinātņu pielietojums kriminālistikā, banku drošībā, tiesu zinātnē un noziegumu atšķetināšanā. Zinātne un mistērija – šķiet, šie divi jēdzieni kopā nesader, tomēr mūsu skolas skolēni pierādīja pretējo. Vislabākos rezultātus sacensībā uzrādīja Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas komanda , iegūstot 1.vietu, O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas komanda ieguva 2.vietu , Rīgas Angļu ģimnāzijas komanda – 3.vietu. Konkursā piedalījās arī skolēni no Mārupes Valsts ģimnāzijas, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas un Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas. Godalgoto vietu ieguvēji saņēma RTU IZV sarūpētas balvas.

Fotoattēlu galerija