Atvērto durvju diena – 7.aprīlis

Vai šobrīd esi 9.klasē un vēlies mācīties Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolā? Varbūt vidusskolā mācīsies tikai pēc pāris gadiem, bet gribi uzzināt visas savas iespējas? Tad 2018. gada 7. aprīlī gaidīsim visus interesentus Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolā, atvērto durvju dienā!

Būs iespēja gan noskatīties prezentāciju par skolu, kā arī aktīvi līdzdarboties radošajā darbnīcās!

Nāc un iepazīsti RTU IZV!

RTU IZV 4. atklātā inženierzinātņu olimpiāde

Inženierzinātņu olimpiāde 2018
 
Lai popularizētu inženierzinātnes un sniegtu iespēju skolēniem apliecināt zināšanas matemātikā, fizikā, ķīmijā un informātikā, RTU Inženierzinātņu vidusskola (RTU IZV) organizē 4. atklāto inženierzinātņu olimpiādi 9. klašu skolēniem.
 
Olimpiādes norises laiks – no 22.01.2018. līdz 24.02.2018.
 
Olimpiāde notiks 2 posmos:
  • olimpiādes pirmajā posmā skolēniem neklātienē laika posmā no 22. janvāra līdz 11. februārim IZV mājaslapā būs jāpilda tiešsaistes tests, kurā būs 50 jautājumi;
  • otrais posms norisināsies 24. februārī klātienē RTU Inženierzinātņu vidusskolā, Rīgā,  Kronvalda bulvārī 1.
Skolēni, kuri pareizi atbildēs vismaz uz 35 jautājumiem testā, saņems uzaicinājumu piedalīties otrajā posmā. Tajā būs jārisina dažādi ar inženierzinātnēm saistīti uzdevumi.
 
Godalgoto vietu ieguvēji saņems no skolas budžeta līdzekļiem finansētas mācības RTU Inženierzinātņu vidusskolā, kā arī dažādas balvas no balvu fonda.
 
Plašāku informāciju par olimpiādes norisi var apskatīt Olimpiādes nolikumā.

Uzņemšana 12.06.2017.

Uzmanību! Dokumentu pieņemšana mācībām IZV (Kronvalda bulvārī 1) 12. jūnijā no 8:00 līdz 19:00 ir tikai pirmais solis, lai skolēns kļūtu par pilntiesīgu IZV audzēkni. Uzņemto skolēnu saraksts tiks ievietots www.izv.lv plkst.21:00. 13. jūnijā IZV uzņemto skolēnu vecākiem/aizbildņiem ar skolu jānoslēdz līgums par mācībām.

Gaidīsim vismaz vienu skolēna vecāku/aizbildni no plkst. 8:00 līdz 18:00 RTU IZV telpās, Kronvalda bulvārī 1, 315. kabinetā. Līdzi ņemiet pasi, kā arī skolēna foto apliecībai!

Iestājpārbaudījumu rezultāti!

2017. gada 22. aprīlī, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolā risinājās klātienes iestājpārbaudījumi. Iestājpārbaudījumu rezultātus iespējams apskatīt šeit!

Atvērto durvju diena RTU Inženierzinātņu vidusskolā!

Atvērto durvju diena RTU Inženierzinātņu vidusskolā 08.04.2017. pulcēja vairāk kā 150 interesentu no dažādām Latvijas pilsētām un skolām. Prezentācijas laikā bija iespējams uzzināt par iestāšanos skolā, uzņemšanu, skolas realizēto izglītības programmu un virzības prioritātēm. Tāpat interesentiem bija iespēja praktiski darboties mūsu skolas skolotāju un skolēnu vadītajās radošajās darbnīcās fizikā, ķīmijā, informātikā un matemātikā, iepazīt skolas vidi un aprunāties ar vadību.

Atvērto durvju diena jau 8.aprīlī!

Vai šobrīd esi 9.klasē un vēlies mācīties Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolā? Varbūt vidusskolā mācīsies tika pēc pārs gadiem, bet gribi uzzināt visas savas iespējas? Tad 2017. gada 8. aprīlī gaidīsim visus interesentus Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolā, atvērto durvju dienā!

Būs iespēja gan noskatīties prezentāciju par skolu kā arī doties ekskursijā!

Nāc un iepzaīsti RTU IZV!

IZV_ADD_17_2

3.Atklātās inženierzinātņu olimpiādes rezultāti

Uz 3.Atklātās inženierzinātņu olimpiādes 2.kārtu klātienē uzaicināto saraksts: šeit

Atklātās inženierzinātņu olimpiādes 2. kārta norisināsies 25. februārī RTU Inženierzinātņu vidusskolā, Rīgā,  Kronvalda bulvārī 1

Inženierzinātņu olimpiāde 2017

Lai popularizētu inženierzinātnes un sniegtu iespēju skolēniem apliecināt zināšanas matemātikā, fizikā, ķīmijā  un informātikā, RTU Inženierzinātņu vidusskola (RTU IZV) izsludina pieteikšanos 3. atklātajai inženierzinātņu olimpiādei 9. klašu skolēniem.

Olimpiādes pirmajā posmā skolēniem neklātienē laika posmā no 1. līdz 15. februārim IZV mājaslapā būs jāizpilda tiešsaistes tests, kurā būs 50 jautājumi. Skolēni, kuri būs pareizi atbildējuši vismaz uz 35 jautājumiem, saņems uzaicinājumu piedalīties otrajā posmā, kas norisināsies 25. februārī klātienē RTU Inženierzinātņu vidusskolā, Rīgā,  Kronvalda bulvārī 1. Tajā skolēniem būs jārisina dažādi ar inženierzinātnēm saistīti uzdevumi. Godalgoto vietu ieguvēji saņems no skolas budžeta līdzekļiem finansētas mācības RTU Inženierzinātņu vidusskolā kā arī dažādas balvas no balvu fonda.

Olimpiādes nolikums 2017

ONLINE TESTS – OLIMPIĀDES 1. KĀRTA

Informācijai – tests pieejams darba dienās 17:00-8:00 un brīvdienās, pieeja ar e-klases pasi vai mykoob.

izv_olimp_900

RTU Inženierzinātņu vidusskolā mācības 10. klasē sāks 24 jauni skolēni

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolā (RTU IZV), kuru, izjūtot atbildību par inženierzinātņu attīstību, RTU nodibināja 2015. gadā, uzņemta jauna desmitā klase, kas mācības sāks šā gada septembrī. Arī šogad 10. klasi pārstāvēs 24 talantīgi skolēni no visiem Latvijas reģioniem.

RTU IZV 10. klasē mācīsies astoņas meitenes un 16 zēni. Skolā uzņemtie jaunieši ir no Liepājas, Madonas, Cēsīm, Siguldas, Daugavpils, Valmieras, Preiļiem, Līvāniem, Talsiem, Vecumniekiem, Ozolniekiem, kā arī Rīgas. Visi ir pilsētas un novada matemātikas, fizikas, ķīmijas olimpiāžu uzvarētāji, trīs jaunieši ir valsts ķīmijas un matemātikas, valsts fizikas, valsts fizikas un matemātikas olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji. Savukārt astoņi jaunieši uzvarējuši IZV Atklātajā inženierzinātņu olimpiādē un ieguvuši tiesības bez konkursa iestāties IZV.

Skolēni IZV apgūst Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. Īpaša uzmanība mācību procesā ir veltīta skolēnu zinātniskajam darbam RTU fakultātēs, jau skolas solā ieinteresējot jauniešus par pētniecību un audzinot jaunu zinātnieku paaudzi.

2015. gada septembrī mācības IZV 10. klasē sāka pirmie 24 skolēni. Pirmais mācību gads skolai nesis augstus rezultātus gan Rīgas pilsētas, gan valsts olimpiādēs. Īpaši izcili rezultāti sasniegti tieši eksaktajās zinātnēs – ķīmijā, fizikā, matemātikā un bioloģijā, IZV skolēniem iegūstot 1.–3. vietu valstī.

Papildus vispārējās vidējās izglītības ieguvei IZV audzēkņi var baudīt priekšrocības, ko nepiedāvā citas vidusskolas. Piemēram, skolēniem ir iespēja strādāt RTU laboratorijās un klausīties RTU mācībspēku un nozares vadošo pētnieku vieslekcijas. Skolēni var iesaistīties arī citās RTU piedāvātajās aktivitātēs, piemēram, Robotikas, Elektrotehnikas un Elektronikas klubos, RTU mākslinieciskajos kolektīvos un izmantot RTU sporta resursus.

Informāciju sagatavoja RTU Komunikācijas un mārketinga departaments