2015./2016.m.g. A.Kronvalda fonda Latvijas skolu reitinga darbā ar talantīgiem skolēniem mazo skolu grupā I vieta

2016./2017.m.g. A.Kronvalda fonda Latvijas skolu reitinga darbā ar talantīgiem skolēniem mazo skolu grupā I vieta

2017./2018.m.g. A.Kronvalda fonda Latvijas skolu reitinga darbā ar talantīgiem skolēniem mazo skolu grupā I vieta

2017./2018.m.g. A.Kronvalda fonda Zvaigžņu  reitingā par sasniegumiem starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības konkursos  III vieta