Apsveicam!

Apsveicam ģeogrāfijas valsts 34. olimpiādes uzvarētāju – 11.klases skolēnu Robertu Pavlovski ar iegūto II pakāpi! Paldies skolotājai Agrai Lipsbergai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!

Robotikas konkursā 11.04.2017.g. 10.klašu komanda “Ķieģeļotāji” (Aleksejs Jekimovs, Kristiāns Križmanis un Rūdolfs Agris Stilve) ieguvuši 2.vietu. Apsveicam uzvarētājus un PALDIES skolotājai Virgīnijai Vītolai par ieguldīto darbu!

Atvērto durvju diena RTU Inženierzinātņu vidusskolā!

Atvērto durvju diena RTU Inženierzinātņu vidusskolā 08.04.2017. pulcēja vairāk kā 150 interesentu no dažādām Latvijas pilsētām un skolām. Prezentācijas laikā bija iespējams uzzināt par iestāšanos skolā, uzņemšanu, skolas realizēto izglītības programmu un virzības prioritātēm. Tāpat interesentiem bija iespēja praktiski darboties mūsu skolas skolotāju un skolēnu vadītajās radošajās darbnīcās fizikā, ķīmijā, informātikā un matemātikā, iepazīt skolas vidi un aprunāties ar vadību.

Apsveicam!

Noslēgusies Rīgas reģiona izglītojamo zinātniskā konference. Apbalvoti visi godalgoto vietu ieguvēji:
10.klasē: Alise Anna Stīpniece, Evelīna Valtere, Marija Ostrovska un Jana Boļmante
11.klasē: Aiga Andrijanova, Vladislavs Aščeulovs, Ernests Tomass Auziņš, Veronika Čače, Anna Čerņina, Roberts Dobelis, Paulis Ernests Lauznis, Rebeka Anna Līpiņa, Artūrs Mucenieks, Uģis Seržants, Estere Šverna.

Apsveicam!

Ernestu Tomasu Auziņu ar veiksmīgu dalību un iegūto Atzinību Gētes institūta organizētajā pētniecisko projektu konkursā “Gaišie prāti”!

Apsveicam!

Apsveicam fizikas 67.valsts olimpiādes uzvarētājus: Ivaru Dilli un Agni Salmiņu ar iegūto 2. vietu, Vladislavu Aščeulovu un Pēteri Zvejnieku ar iegūtajām Atzinībām! Īpašs prieks par 10.klases skolēnu Agni Salmiņu, kurš 10.klašu skolēnu konkurencē ieguva labākā eksperimentētāja speciālo balvu! Paldies skolotājiem Virgīnijai Vītolai un Aivaram Eriņam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

RTU zinātniskās pētniecības konkurss

Apsveicam RTU zinātniskas pētniecības konkursa dalībniekus- komandu “ Divas sarežģītas putas” ( Vladislavu Aščeulovu un Robertu Dobeli) ar iegūto II vietu un komandu “ Kāpēc” ( Alisi Annu Stīpnieci un Evelīnu Valteri) ar iegūto IV vietu!
Par uzvaru sacentās vienpadsmit komandas: divas no RTU Inženierzinātņu vidusskolas, trīs no Talsu Valsts ģimnāzijas un pa vienai no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas, Rīgas 80. vidusskolas, Tukuma 2. vidusskolas, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas, kā arī apvienotā komanda no Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas un Skrundas vidusskolas
Konkursa finālā skolēni pildīja arī eksakto zinātņu testu, un labākajiem tika piešķirta iespēja saskaņā ar RTU Uzņemšanas noteikumiem bez konkursa iestāties kādā no RTU pamatstudiju programmām. Šādu iespēju izcīnīja: Vladislavs Aščeulovs un Roberts Dobelis no RTU Inženierzinātņu vidusskolas, Ināra Ņesterova un Ralfs Spirga no Talsu Valsts ģimnāzijas un Valdis Ābrams no Rīgas 80. vidusskolas.

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni ieguvuši piecas godalgas 58. valsts ķīmijas olimpiādē!

RTU un Latvijas Universitātē (LU) no 22. līdz 24. martam norisinājās 58. Valsts Ķīmijas olimpiāde, un tajā kopumā piedalījās gandrīz divsimt 9.-12. klašu skolēnu no visām Latvijas skolām.

Sveicam Ķīmijas valsts 58. olimpiādes uzvarētājus: RTU IZV 10. klases skolniekus Artjemu Ubaidullaevu, Mariju ivanovu, 11. klases skolnieku Ernestu Tomasu Auziņu ar iegūto III pakāpi, 10. klases skolnieku Alenu Šņepstu ar iegūto II pakāpi un 11. klases skolnieku Vladislavu Aščeulovu ar iegūto I pakāpi!
Paldies skolotājai Laurai Fjodorovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

«Es izjūtu cieņu un pat zināmu skaudību pret jauniešiem, kuri piedalījušies Valsts Ķīmijas olimpiādē. Jūs jau tagad esat orientējušies uz dabaszinātnēm, un Latvijā ķīmijas nozarei ir visaugstākie sasniegumi zinātnē. Un tomēr, lai arī cik augsti ir jūsu sasniegumi ķīmijā, mūsdienās jāapgūst vēl daudz un dažādas prasmes – daudzpusība un starpdisciplināras zināšanas ir panākumu atslēga veiksmīgai karjerai nākotnē,» 58. Valsts Ķīmijas olimpiādes dalībniekus apbalvošanas ceremonijā uzrunāja RTU studiju prorektors Uldis Sukovskis.
Visskaļākos aplausus saņēma RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) dekāna profesora Valda Kokara teiktais: «Ķīmija ir pati labākā, turklāt arī vislabāk apmaksātā nozare.» Viņš neaizmirsa pateikties arī skolotājiem, kuri jauniešus sagatavojuši un aizveduši līdz pat Valsts Ķīmijas olimpiādei.
Ķīmijas olimpiāde notika divās kārtās – teorētiskā un eksperimentālā –, un tās notika Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, kā arī RTU MLĶF.
Valsts Ķīmijas olimpiāde notika jau 58. reizi, un tā ir viena no senākajām valsts mācību priekšmetu olimpiādēm Latvijā. Olimpiāde tika organizēta Eiropas Sociālā fonda projektā «Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai», un to rīkoja Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Izglītības satura centrs sadarbībā ar RTU MLĶF un LU Ķīmijas fakultāti.

 

Apsveicam!

Apsveicam atklātās ķīmijas olimpiādes uzvarētājus: Vladislavu Aščeulovu ar iegūto 1.vietu, Alisi Annu Stīpnieci ar iegūto 2. vietu, Agri Bužu ar iegūto 3.vietu, Alenu Šņepstu ar iegūto Atzinību! Paldies skolotājai Laurai Fjodorovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

 

Apsveicam!

Apsveicam matemātikas 67. olimpiādes valsts posma uzvarētājus! 10.klases skolnieku Artemu Ubaidullaevu ar iegūto 1.pakāpi, 10.klases skolnieku Agni Salmiņu un 11.klases skolniekus Vladislavu Aščeulovu un Robertu Dobeli ar iegūto 2.pakāpi, 11.klases skolnieci Esteri Švernu un skolnieku Ivaru Dilli ar iegūto atzinību!
Paldies skolotājai Ingunai Grantai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!