Mērķi un uzdevumi
1. Popularizēt tehnisko jaunradi un radioelektroniku.
2. Rosināt audzēkņus praktiski izmantot iegūtās zināšanas, gūt jaunu pieredzi, izmēģināt oriģinālus risinājumus.
3. Veicināt tehniskās jaunrades pulciņu skolotāju pieredzes apmaiņu.

Organizatori
RTU Inženierzinātņu vidusskola sadarbībā ar RTU Elektronikas un Telekomunikāciju fakultāti un Latvijas
Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju (LETERA).

Dalībnieki
Latvijas tehniskās jaunrades pulciņu audzēkņi (turpmāk – dalībnieki). Konkursā piedalās komandas 2 cilvēku sastāvā.
Konkurss norisinās šādās kategorijās :
Iesācēju kategorija – darbi, kuros izmantotas tikai spuldzītes (gaismas diodes) plaknē vai telpiskā figūrā.
Meistaru kategorija – darbi, kuros izmantotas spuldzītes, diodes un to komutācijas shēmas, spuldzītes un diodes,
papildinātas ar skaņas vai kustības efektiem, shēmas, kas darbojas pēc noteiktiem algoritmiem vai ar maināmu
programmu, oriģināli darbi ar novatoriskiem risinājumiem.

Laiks un vieta
Konkursa darbu izstāde notiks no 2018.gada 20.decembra līdz 2019.gada 10.janvārim RTU Elektronikas un
Telekomunikāciju fakultātē Āzenes ielā 12, Rīgā.

 

Konkursa nolikums.