Noslēgusies Rīgas pilsētas ES Dabaszinātņu olimpiādes 1. kārta

Apsveicam Rīgas pilsētas ES Dabaszinātņu olimpiādes 1. kārtas uzvarētājus Jāni Šņucīti ar iegūto 1. vietu, Danielu Smelti, Patrīciju Rocēnu, Otomāru Gulbi ar iegūto 2. vietu, Aleksandru Daņilovu, Māri Broku, Robiju Lūkasu Mālnieku , Jāni Zaķi, Agatu Kuzņecovu, Ralfu Šubu, KrIstiānu Kuļšu, Maksimu Piļščikovu ar iegūto 3. vietu, Dominiku Cipkinu, Aiju Egiju Arnicāni ar saņemto Atzinību!

Paldies skolotājiem Virgīnijai Vītolai, Laurai Fjodorovai, Jolantai Rimšai, Sandrai Gromskai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam un lepojamies!

Apsveicam komandu matemātikas olimpiādes Atvērtā kopa 2019 uzvarētājus – 11. klases komandu ar iegūto 2. vietu un 10. klases komandas ar iegūto 3. vietu un saņemto Atzinību!

6. atklātā inženierzinātņu olimpiāde

Reģistrācijas anketa un tiešsaistes tests pieejams ŠEIT.

Apsveicam!

Apsveicam Kārli Rimaševski ar iegūto 3. vietu Rīgas pilsētas filozofijas 6. olimpiādē!

RTU inženierzinātņu skolēni pagājušajā semestrī aktīvi darbojušies VIP!

Noslēdzies VIP(Vertikāli integrētā projekta) I semestris, kurā RTU inženierzinātņu vidusskolas skolēni izzinot un prototipējot, ciešā sadarbībā ar studentiem un mācībspēkiem, būvēja saules paneli, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, bioenerģijas reaktoru, mācīja robotu runāt un plānoja kā attīrīt notekūdeņus, izmantojot mikroskopiskās aļģes. Projektā iesaistījās 13 RTU inženierzinātņu vidusskolas skolēni. Lūk, ko stāsta Uģis Vēvers, kurš VIP piedalījās jau otro semestri:

«Mūsu mērķis ir izveidot bioloģisku notekūdeņu attīrīšanas sistēmu, kurā ir barības ķēde, kas atdarina dabisku ekosistēmu – sēnes un baktērijas noārda organiskās atkritumvielas, aļģes aug, patērējot ūdenī izšķīdušās barības vielas, zooplanktons apēd aļģes un zooplanktonu apēd zivis, zivju saražotās atkritumvielas pārstrādā baktērijas un kļūst par barības vielām augiem. Galu galā no notekūdens iegūst attīrītu ūdeni un pārtikā lietojamas zivis, augus. Līdz šim esam izveidojuši aļģu bioreaktoru un šajā semestrī to atjaunojuši, modelējuši biomasas pieaugumu un barības vielu patēriņu mūsu reaktorā, veikuši mērījumus laboratorijā un nedaudz iesākuši zooplanktonu pētījumus,» stāsta Uģis Vēvers.

«Ja kādam ir vēlme iepazīt darbu laboratorijā, strādājot pie mūsdienās aktuālu problēmu risināšanas, pilnīgi noteikti iesaku izmantot šo iespēju,» aicina Uģis Vēvers. Viņš uzsver VIP gūto pieredzi problēmu risināšanā, sadarbojoties komandā. Uzlabotas arī iemaņas darbam laboratorijā un prezentēšanas prasmes, savukārt par izaicinošāko viņš min laika trūkumu un birokrātiju. «Pagājušajā gadā izstrādāju zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) par notekūdens attīrīšanu ar mikroaļģēm un to lietojumu enerģijas ražošanā. Darbu izstrādāju sadarbībā ar RTU Ūdens pētniecības zinātnisko laboratoriju. No šīs laboratorijas VIP projektam tika pieteikti divi temati – notekūdens attīrīšana un bioenerģija – un abi temati cieši saistījās ar manu ZPD, tāpēc tiku aicināts iesaistīties projektā,» viņš stāsta, kā pievienojies VIP.

VIP ir viena no vērienīgās programmas «Studentu inovāciju granti» (SIG) aktivitātēm. SIG (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/001 «RTU inovāciju granti studentiem») ir līdz šim nebijis projekts, ko RTU īsteno kopš 2019. gada, lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspēju.

Fotoattēlu galerija

Noslēgusies Rīgas pilsētas vēstures 26. olimpiāde

Apsveicam Rīgas pilsētas vēstures 26. olimpiādes uzvarētājus Džonatanu Miku Melgalvi un Normundu Palabinski ar iegūto 1. vietu, Maksimu Piļščikovu, Lauri Emīlu Frēlihu, Niku Nadziņu, Ati Krebsu, Kārli Rimaševski, Reini Rozenbahu ar iegūto 2. vietu, Kristiānu Kuļšu, Līvu Eglīti, Artūru Uldi Gaisiņu, Miku Šicu, Kārli Bērziņu ar iegūto 3. vietu un Māri Broku, Matīsu Jāni Rekertu, Edvardu Jāni Treiju, Lindu Noviku ar saņemto Atzinību!

Paldies skolotājam Mārim Zvaigznem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu tēzes

I semestra noslēgumā RTU inženierzinātņu vidusskola pirmo reizi apkopojusi krājumā iepriekšējā gada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu tēzes.

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkurss tradicionāli tiek organizēts trijos līmeņos: skolā; reģionā; valstī.

Šis ir pirmais RTU IZV skolēnu zinātnisko rakstu tēžu krājums, kurā publicētas to 20 IZV skolēnu 17 zinātniskās pētniecības darbu tēzes, kas ieguvuši apbalvojumu vismaz reģionālajā līmenī.

Krājumā publicētās zinātnisko darbu tēzes apliecina, ka IZV sko­lēnu zinātniskās intereses ir ļoti daudzpusīgas – sākot no apkār­tējās vides aizsardzības un cilvēka veselības problēmām līdz teorē­tiskajai matemātikai un mūzikas ģenerēšanai ar rekurentajiem neironu tīkliem.

Ar klasiskās mūzikas koncertu , Ziemassvētku uzvedumu un citiem interesantiem pasākumiem RTU inženierzinātņu vidusskolā aizritējis pirmssvētku laiks.

Priecīgus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu Jauno gadu!

Fotoattēlu galerija

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni  rāda  eksperimentus raidījumā “Gudrs. Vēl gudrāks”

Latvijas televīzijas (LTV) spēlē “Gudrs. Vēl gudrāks” jau 20.decembrī lielais 8.klašu fināls. Raidījums būs īpašs ar to, ka eksperimentu tajā rādīs RTU Inženierzinātņu vidusskolas 11.klases skolēni Paula Osmane un Toms Cerbulis. Bet jau janvārī – 9.klašu skolēnu atlase un fināls, kurā eksperimentus, kas izstrādāti ķīmijas eksperimentu pulciņā, rādīs Paula Osmane un Toms Cerbulis (atlases raidījums), Aija Monika Vainiņa un Edvards Jānis Treijs (atlases raidījumi), kā arī Līva Eglīte un Lauris Emīls Frēlihs (lielais fināls). Šos raidījumus skatieties janvāra piektdienās.

Dr James Irvine vieslekcija IZV

RTU inženierzinātņu vidusskolā ar vieslekciju “ Bezvadu maģija- kā inženieri pārveido sakaru pasauli” uzstājās Dr James Irvine no Skotijas  Strathclyde Universitātes.

Bezvadu tehnoloģijas ir mainījušas veidu, kā mēs komunicējam un piekļūstam informācijai, ļaujot mums būt savienotiem ar apkārtējo pasauli jebkurā vietā un brīdī. Šī prezentācija sniedza pārskatu par bezvadu tehnoloģiju iespējām topošiem inženieriem un parādīja, kā informāciju var bez problēmām nodot lielos attālumos ar nelielu enerģijas daudzumu.

Skolēni tika iepazīstināti arī ar RTU un Strathclyde Universitātes sadarbības programmu – apvienoto inženierzinātņu maģistru, kas ļautu iegūt diplomu inženierzinātnēs uzreiz divās universitātēs.

bty