RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolnieks ieguvis bronzas medaļu «Genius Olympiad»

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) skolēns Kārlis Rimaševskis ieguvis bronzas medaļu, bet Uģis Vēvers – atzinību starptautiskajā jauno zinātnieku konkursā «Genius Olympiad», kas no 17. līdz 22. jūnijam norisinājās Osvego, Ņujorkā.

RTU IZV skolēni piedalījās zinātnes kategorijā, prezentējot ķīmijas un bioloģijas nozarē izstrādātus stenda referātus. K. Rimaševska referāta temats bija «Synthesis of lipophilic arylmethyl Meldrum’s acid antioxidants from vegetable oils», tas izstrādās RTU IZV ķīmijas skolotājas Lauras Fjodorovas un Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadošās pētnieces Ineses Mieriņas vadībā.

U. Vēvera darba «The use of Chlorella protothecoides in wastewater treatment and energy production» izstrādi vadīja bioloģijas skolotāja Dace Bērtule un Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras asociētā profesore Linda Mežule.

Vērtējot stenda referātus, tika ņemti vērā dažādi kritēriji, piemēram, saturs un vizuālais noformējums, izmantotā literatūra un pētniecības metode, inovācija, prezentācija.

«Genius Olympiad», pulcējot vidusskolēnus no visas pasaules, norisinājās piecās kategorijās – zinātne, uzņēmējdarbība, robotika, literatūra, kā arī māksla un mūzika.

Plašāka informācija par «Genius Olympiad»

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni – ZZ čempionāta pusfinālisti viesojas pie Valsts prezidenta Rīgas pilī

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) 12. klases skolēni Alise Anna Stīpniece un Daniils Dovgals, 10. klases skolēni Aija Monika Vainiņa un Lauris Emīls Frēlihs kopā ar citiem «ZZ čempionāta» pusfinālistiem 15. maijā viesojās Rīgas pilī, kur tikās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Skolēnus pavadīja viņu skolotāji Inguna Granta un Guntis Zenfs.

RTU IZV skolēniem un skolotājiem bija iespēja doties ekskursijā par Rīgas pili, tikties ar Valsts prezidentu R. Vējoni un izjautāt viņu par prezidenta darba specifiku. Pavisam Rīgas pilī viesojās 18 skolēni – labākie «ZZ čempionāta» pusfinālisti no dažādām klašu grupām kopā ar saviem pedagogiem.

Vizīte Rīgas pilī notika «ZZ čempionāta» fināla priekšvakarā, kurš norisināsies no 23. līdz 25. maijam. 10. – 12. klašu grupām pusfināls notiks 25. maijā.

Ar labiem panākumiem, ierindojoties 4. vietā, šā gada «ZZ čempionātā» startēja arī RTU IZV 11. klases komanda skolotājas Lauras Fjodorovas vadībā.

2018. gadā RTU IZV «ZZ čempionātā» IZV 12. klases skolēnu komanda, iegūstot čempionāta kausu, plūca uzvaras laurus savas klases grupā.

RTU Inženierzinātņu vidusskolā notikusi Ročesteras Tehnoloģiju institūta asociētā profesora Maikla A. Reidina vieslekcija

RTU IZV skolēni un pedagogi ar lielu interesi noklausījās vieslekciju “Introduction to Recognition and Deciphering of Patterns”. Lekcija notika ceturtdien, 9. maijā, un bija sapulcējusi vairākus desmitus ieinteresēto skolēnu. Profesors Reidins specializējies tādās matemātikas nozarēs kā diskrētā matemātika, dinamiskās sistēmas, matemātiskā bioloģija. Viņš ir asociētais profesors un pētnieks Ročesteras Tehnoloģiju institūtā Ņujorkā, ASV.

RTU Inženierzinātņu vidusskolu beiguši pirmie absolventi

Inženierzinātnes Latvijā ir atguvušas nozīmību un prestižu, kurš tai pienākas. Tā, 30. jūnijā sveicot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) pirmos 24 absolventus, uzsvēra Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Prezidents arī atgādināja, ka inženierzinātnēm Latvijā ir senas un spēcīgas tradīcijas, jo tās sāka attīstīties 1862. gadā – līdz ar Rīgas Politehnikuma dibināšanu, vēl pirms Latvijas valsts atklāšanas.

RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis pastāstīja, šī svētku diena ir piecu gadu smaga darba rezultāts – ceļš no idejas par skolas radīšanu līdz atestātu izsniegšanai. Viņš arī atgādināja savu vēlējumu, kuru skolēniem izteicis, kad viņi pirms trim gadiem uzsāka mācības RTU IZV – desmit gadu laikā saņemt doktora diplomu: «Jums ir palikuši vairs tikai septiņi gadi.» Rektors un citi sveicēji izteica pateicību vecākiem, ka viņi noticējuši jaunajai skolai un ļāvuši tajā mācīties saviem bērniem.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis atcerējās, ka pirms skolas dibināšanas valsts institūcijās bija plašas diskusijas vai šāda skola vispār ir nepieciešama un vai tā neizjauks pastāvošo skolu sistēmu. «Nu mēs redzam, ka nekas nav ticis izjaukts, tieši otrādi – bijusi tikai attīstība,» uzsvēra ministrs. K. Šadurskis atklāja centralizētā eksāmena matemātikā rezultātus, kas kļuva zināmi dienu pirms izlaiduma – RTU IZV skolēnu sasniegumi tajā ir augstākie Latvijā! Viņš arī pauda cerību, ka ar laiku RTU IZV varētu tikt izveidotas paralēlklases.

Absolventus uzrunāja arī divu RTU IZV atbalstītāju pārstāvji – «Latvenergo» valdes loceklis un ražošanas direktors Māris Kuņickis, kā arī «Lattelecom» korporatīvās attīstības dienesta direktors Krists Avots. «Latvenergo» absolventiem dāvināja piemiņas veltes, savukārt «Lattelecom» piešķīra savu speciālbalvu, un to saņēma Renāte Karjavčenko.

RTU IZV absolvente Rebeka Anna Līpiņa no izglītības ministra rokām saņēma Simtgades izcilnieces balvu. Absolventam Ivaram Dillem RTU rektors pasniedza jaundibināto RTU balvu «RTU IZV gada absolvents». Desmit absolventi saņēma arī Ministru prezidenta atzinības rakstus, savukārt skolas vadība un pedagogi – Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus un pateicības.

Lielākā daļa RTU IZV absolventu izteikuši vēlmi studēt RTU piedāvātajās studiju programmās. Īpaši RTU IZV absolventiem RTU izstrādāta Izcilības programma, kurā varēs studēt pēc individuāla plāna, lai sasniegtu izcilus rezultātus studijās, zinātnē un tehnoloģiju pārnesē jeb valorizācijā. Tā būs iespēja daudz intensīvāk un atbilstoši savām specifiskajām interesēm apgūt RTU studiju programmas.

Par inženierzinātņu vidusskolu un tās absolventi Rebeku Annu Līpiņu izlaiduma dienas vakarā vēstīja arī Latvijas Televīzijas raidījums «Panorāma».

RTU Inženierzinātņu vidusskolas izlaidums

Skolā viesojās ciemiņi no Vācijas

Skolā viesojās  ciemiņi no Vācijas –  Sophie Hedwig Gymnasium 12. klases skolēni, kuri padziļināti apgūst inženierzinātņu mācību priekšmetus, un viņu pedagogi. Mūsu skolēni ciemiņus iepazīstināja ar Rīgu, skolu, kopā apmeklēja lekciju un veica  praktisko darbu, kur ar matemātiskās modelēšanas palīdzību apskatīja gaisa pretestības ietekmi uz krītošiem objektiem. Tikšanās pavēra iespēju  turpmākai sadarbībai, starp RTU IZV un Sophie Hedwig Gymnasium.

Latvijas Avīze raksta par IZV pirmajiem abolventiem

Lasi Ilzes Kuzminas rakstu “Te nav nūģu skola! Vidusskola, kur uz vienu vietu pretendē pat 18 jauniešu” (06.06.2018.)

10. un 11. klases skolēni īsteno starpdisciplināru projektu par atkritumu apsaimniekošanu

Šogad mācību gads 10. un 11. klases skolēniem noslēdzās ar starpdisciplināru projektu par atkritumu apsaimniekošanu. Projekta ietvaros skolēnu darba grupas ģenerēja jaunas atkritumu apsaimniekošanas, pārstrādes idejas, piemēram, apģērba ražošanu, meklēja videi draudzīgas alternatīvas, kā izmantot, utilizēt atkritumus, no kuriem nevar radīt jaunus produktus, pētīja un meklēja risinājumus atkritumu šķirošanai skolā, mājsaimniecībās, guva izpratni par ķīmisko atkritumu bīstamību videi.

Skolā notika atklātās stundas

VISC un SIIC organizēto pedagogu profesionālās pilnveides kursu “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” ietvaros skolā mācību stundas vēroja un analizēja dažādu mācību priekšmetu skolotāji no visas Latvijas. Skolotāji piedalījās I.Grantas vadītajā matemātikas stundā 11. klasei un L.Fjodorovas vadītajā ķīmijas stundā 10.klasei. Stundu vērošanas mērķis bija pedagogu gatavošanās jaunā mācību satura un tam atbilstošu pieeju ieviešanai. Kolēģi ļoti augstu novērtēja mūsu skolotāju un skolēnu sniegumu.

Iespējamā misija akcija “Iedvesmo mācīties!”

Š.g. 9. aprīlī RTU inženierzinātņu vidusskolā notika programmas Iespējamā misija akcija “Iedvesmo mācīties!”. Akcijas mērķis ir iedvesmot skolēnus mācīties, iedrošināt viņus izvirzīt augstus mērķus un rīkoties, lai tos sasniegtu, kā arī stiprināt sabiedrībā pārliecību, ka kvalitatīva izglītība un spēja mācīties mūža garumā ir katra cilvēka un visas valsts nākotnes garants. Iespējamā misija tic, ka katrs bērns var īstenot savu potenciālu, un izšķiroša loma tajā ir skolotājam.
Akcijas laikā klasēs, kuras māca Iespējamās misijas skolotāji, tiek aicināti viesi, tostarp uzņēmēji, sabiedrībā zināmas un atzītas personas, lai vadītu mācību stundu un dalītos savā profesionālajā un dzīves pieredzē ar Latvijas skolu jauniešiem.

Šoreiz 10. klašu skolēniem matemātikas stundu vadīja SIA “Visma Enterprise” finanšu direktore Ieva Meldrāja, kura dalījās pieredzē par savu darbu, īpaši uzsverot matemātikas nozīmi gan darbā, gan ikdienā. Skolēniem sasniedzamais rezultāts stundas beigās – prot izskaidrot matemātikas lomu ikdienas dzīvē. Lai to sasniegtu, stundā tika piedāvāts uzdevums, kurā skolēniem bija iespēja iejusties uzņēmuma darbinieka lomā, analizējot datus par ieņēmumiem un tos efektīvi apkopojot pēc dažādiem kritērijiem, lietojot MS Excel.

Galvenā atziņa no šīs mācību stundas: matemātikai ir būtiska nozīme jebkurā amatā – gan finanšu direktoram, gan apkopējai. Matemātika ir cipari, cipari ir nauda, nauda ir laiks.

Pāris skolēnu atziņas pēc notikušās stundas:
– uzzināju, kādā veidā notiek lielu datu apjomu apkopošana reālos uzņēmumos,10
– iedvesma papildu uzdevumu risināšanai,
– pārskatīju savas prioritātes; saskatīju virzienu, kurā vajadzētu kustēties mācībās tuvākajā laikā,
– lielāka motivācija apgūt matemātiku,
– sapratu, kā var efektīvi izmantot Exceli, ar to var paveikt brīnumus,
– sapratu, ka bieži rīkojos loģiski, tomēr dažreiz jāplāno laiks vēl efektīvāk,
– jāmācās matemātika, jo tā ir visur.

Izstāde ” Skola 2018″ noslēgusies!

Trīs dienas mūsu skolēni interesentiem stāstīja,  kas padara RTU IZV īpašu, stāstīja par skolas un ārpusskolas dzīvi un daudziem citiem jautājumiem,  rādīja elektrostatikas paraugdemonstrējumus fizikā, aizraujošus eksperimentus ķīmijā.Paldies visiem izstādes dalībniekiem par darbu!