DALĪBA CITOS PROJEKTOS

 

Samsung skola nākotnei projekts – Konkurss NETiķete

Skolēnu redzējums par privātumu un drošību, E-saziņas netiķeti skolā (saziņā ar klasesbiedriem, skolotājiem), autortiesībām, digitālo uzvedību (digitālais mobings, domu paušana digitālajā vidē, medijpratība).


Kompetenču pieeja mācību saturā

VISC projekts Nr.8.3.1.1/16/1/002 ” Kompetenču pieeja mācību saturā”. Projekts ilgst no 2016. gada 17.oktobra līdz 2021. gada 16. oktobrim. Inženierzinātņu vidusskolas pedagogi piedalās kā eksperti VISC jauno mācību standartu un programmu izstrādē un vada tālākizglītības kursus skolotājiem.


EBEC Rīga

EBEC Rīga-ikgadējas jauno inženieru sacensības. Projekts, ar kura palīdzību BEST – Riga veido saikni starp skolēniem, studentiem, RTU, uzņēmumiem un veicina tehnisko zinātņu popularizēšanu


RTU Spice

Erudītu konkurss “RTU Spice”, ikgadējs erudītu konkurss, kurā skolēni var izzināt un apliecināt sevi gan individuāli, gan komandā,, kā arī veicināt sabiedriskās aktivitātes un komunikāciju starp skolēniem un RTU studentiem


VIP

Latvijas Televīzijas 1. kanāla (LTV1) spēlē «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts» pārliecinoši uzvarēja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas pedagogi. Spēles finālā, iegūstot naudas balvu – 1220 eiro, kuru ziedoja topošajiem inženieriem kampaņā «Uzlādē izglītības kvalitāti!».


Gudrs vēl gudrāks

Latvijas televīzijas organizētā jauniešu zināšanu viktorīna ” Gudrs vēl gudrāks”. Spēlē IZV skolēni un skolotāji demonstrē dažādus eksperimentus kā arī IZV skolēni sacenšas ar citiem jauniešiem no dažādām Latvijas skolām.


ZZ Čempionāts

ZZ Čempionātu ik gadu organizē Zelta Zivtiņa. Tās ir aizraujošas klašu sacensības, kurās tiek mests izaicinājums gan fiziskajām spējām, drosmei un cīņassparam, gan erudīcijai, atjautībai, komandas garam un radošumam.


Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai

ESF Projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (vienošanās Nr.8.3.2.1./16/I/002). Skolēnu dalība starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.


Iniciatīva ” Latvijas skolas soma

Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.


Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2. ) Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Šī projekta ietvaros skola katru gadu organizē Atklāto inženierzinātņu olimpiādi Latvijas skolu 9. klašu skolēniem.


Esri Eiropas ĢIS Skolu programma

SIA Envirotech kopā ar pasaulē vadošo ĢIS sistēmu ražotāju Esri, Eiropas Komisijas iniciatīvas ietvaros, vēlas palīdzēt ieinteresēt skolēnus digitālo prasmju apgūšanā, piedāvājot unikālu iespēju piedalīties Esri Eiropas ĢIS Skolu programmā.


Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs”  licenču  ietvaros. Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija.

Mācītspēks” ir atvērta platforma, kas apvieno izglītības sistēmu, dažādu jomu profesionāļus un skolēnus. Projekta “Mācītspēks” dalībnieki gadu pavadīs, vienlaikus studējot pedagoģiju, izglītības psiholoģiju, izvēlētās jomas mācību metodiku un strādājot skolā. Otrajā projekta gadā dalībnieki turpinās darbu skolās un sevis padziļinātu pilnveidi izvēlētajā jomā – skolvadībā vai pedagoģijā.