IESPĒJAS SKOLĒNIEM

Inženierzinātņu vidusskola piedāvā daudzveidīgas interešu izglītības iespējas:

  • Programmēšanas pulciņš,
  • Augstākās matemātikas pulciņš,
  • Elektronikas/robotikas pulciņš ,
  • Bioloģijas pulciņš “Jaunais pētnieks”,
  • Astronomijas pulciņš ,
  • Video filmēšanas pulciņš “Gribu uzņemt filmu”,
  • IZV jauktais koris,
  • RTU studentu kluba organizētie pasākumi,
  • RTU tautas mākslas kolektīvi,
  • RTU interešu klubi.

P.S. Esošās bildes attiecas uz RTU tautas mākslas kolektīviem.