2018./2019.m.g. A.Kronvalda fonda Latvijas skolu reitinga darbā ar talantīgiem skolēniem mazo skolu grupā 1. vieta

2018./2019.m.g. A.Kronvalda fonda Zvaigžņu  reitingā par sasniegumiem starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības konkursos 2. vieta

2018. g. Draudzīgā Aicinājuma fonda skolu reitingā nominācijā : pilsētu vidusskolas  1. vieta lielo pilsētu grupā

2018. g. Draudzīgā Aicinājuma fonda skolu reitingā nominācijā : latviešu valoda un literatūra  1. vieta lielo pilsētu grupā

2018. g. Draudzīgā Aicinājuma fonda skolu reitingā nominācijā : matemātika   1. vieta kopvērtējumā

2018. g. Draudzīgā Aicinājuma fonda skolu reitingā nominācijā : dabaszinības   1. vieta lielo pilsētu grupā

2018. g. Draudzīgā Aicinājuma fonda skolu reitingā nominācijā : izaugsme kopvērtējumā   1. vieta vidusskolu  grupā

2018. g. Cicerona balvas laureāte- Cicerona Goda nosaukums par devumu nākamo inženieru iepriekšsagatavošanā

2015./2016.m.g. A.Kronvalda fonda Latvijas skolu reitinga darbā ar talantīgiem skolēniem mazo skolu grupā 1. vieta

2016./2017.m.g. A.Kronvalda fonda Latvijas skolu reitinga darbā ar talantīgiem skolēniem mazo skolu grupā 1. vieta

2017./2018.m.g. A.Kronvalda fonda Latvijas skolu reitinga darbā ar talantīgiem skolēniem mazo skolu grupā 1. vieta

2017./2018.m.g. A.Kronvalda fonda Zvaigžņu  reitingā par sasniegumiem starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības konkursos  3. vieta