Inguna Granta

Direktore, matemātikas skolotāja

Filozofija: Matemātika ir kā instruments citu zinātņu apguvē.

Laura Fjodorova

Direktora vietniece, ķīmijas skolotāja

Dzīves moto: Ja cilvēks darbā iegulda daudz darba un enerģijas, tad viss izdodas.

Agra Lipsberga

Ģeogrāfijas skolotāja

Filozofija: Par ģeogrāfijas zināšanām var cilvēku gan apbrīnot, gan ienīst, jo viņš vienmēr pratīs novērtēt pasaulē notiekošos procesus un nepakļausies manipulācijām.

Aivars Eriņš

Fizikas skolotājs

Dzīves moto: Dzīvo un kusties!

Andrejs Liepiņš

Informātikas un programmēšanas skolotājs

Dzīves moto: “Ir ļoti ātri jāskrien lai tikai paliktu uz vietas”, “Alise Aizspogulijā”, Lūiss Kerols.

Elza Līna Liniņa

Fizikas skolotāja

Filozofija: “Tā gadās.” (K.Vonnegūta vārdi K.Elsberga tulkojumā)

Emīls Veide

Matemātikas skolotājs

Filozofija: Matemātika ir valoda, kurā runā eksaktās zinātnes.

Guntis Zenfs

Angļu valodas skolotājs

Filozofija: Ātri pielāgoties pārmaiņām, tās pieņemt, mācīties no tām uz izmantot savā labā. Apgūt jaunas prasmes nepārtraukti mainīgajā vidē, kas savus apgriezienus tikai uzņems tuvākā, pavisam tuvā un tālākā nākotnē.

Ģirts Magone

Sporta skolotājs

Filozofija: “Labs, labāks, vislabākais… Neapstājies, kamēr labs nekļūst par labāko, un labākais nekļūst par vislabāko.” (Tims Dunkans)

Ilze Siliņa

Vācu valodas skolotājs

Filozofija: “Izglītība – vienīgais dievišķais un nemirstīgais mūsos, un divas lietas – saprāts un valoda – ir labākais cilvēkā” (Plūtarhs)

Indra Keiša

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Filozofija: “Laba sirds ir visa sākums; laba sirds ir visa beigums; vairāk cilvēks nespēj sasniegt.”(Rainis)

Inese Nātriņa

Vizuālās mākslas skolotāja

Dzīves filozofijai:

“Redzēt pasauli smilšu graudā

Un debesis – savvaļas puķē;

Turēt bezgalību savā delnā

Un mūžību – katrā stundā”

(Viljams Bleiks)

Irīna Romanova

Krievu valodas skolotāja

Filozofija: “Valoda ir vide, kurā savienojas “Es” un pasaule.” (H. G. Gadamers)

Jolanta Rimša

Ķīmijas skolotāja

Mans moto: “Virsotnes katram ir savas. Neviens jums uzkāpt savā virsotnē traucēt nevar tieši tāpēc, ka tā ir jūsu virsotne. Tā ir tikai ilūzija, ka visi rāpjas vienos un tajos pašos kalnos. Katram ir sava taka un savs bīstamais akmens – nepaklūpiet! Tās virsotnes, kuras sasniedzam visiem redzot, bieži vien nekur tālāk neved. Tikai gara virsotnes, ko iekarojam vienatnē, katru reizi paver jaunus skatus.” (Hermejs Trismagists)

Līga Kamola

Ekonomikas skolotāja

Filozofija: “Tu esi Drosmīgāks, nekā tev liekas, Stiprāks, nekā tev šķiet, un Gudrāks, nekā tu domā.” (A. A. Milns)

Māris Zvaigzne

Vēstures skolotājs

Dzīvs moto: Historia magistra vitae est (no latīņu valodas – vēsture ir dzīves skolotājs)

Sandra Gromska

Bioloģijas skolotāja

Filozofija: Mēs visi esam cilvēki, mēs augam, kļūstam citādāki, pamanām  viens otrā vājās vietas, palīdzam tās labot, bet pāri visam, mēs cienām viens otru.

Veronika Stroževa

Tehniskās grafikas skolotāja

Filozofija: Tam, kas apmaldījies telpā, vismaz nenāksies garlaikot. /Duglass Adamss/.

Virgīnija Vītola

Fizikas skolotāja

Filozofija: Vienīgais, kas stāv pretī Taviem panākumiem, esi Tu pats.