Inguna Granta

Direktore, matemātikas skolotāja

Filozofija: Matemātika ir kā instruments citu zinātņu apguvē.

Laura Fjodorova

Direktora vietniece, ķīmijas skolotāja

Dzīves moto: Ja cilvēks darbā iegulda daudz darba un enerģijas, tad viss izdodas.

Aivars Eriņš

Fizikas skolotājs

Dzīves moto: Dzīvo un kusties!

Elza Līna Liniņa

Fizikas skolotāja

Filozofija: “Tā gadās.” (K.Vonnegūta vārdi K.Elsberga tulkojumā)

Ģirts Magone

Sporta skolotājs

Filozofija: “Labs, labāks, vislabākais… Neapstājies, kamēr labs nekļūst par labāko, un labākais nekļūst par vislabāko.” (Tims Dunkans)

Ilze Siliņa

Vācu valodas skolotājs

Filozofija: “Izglītība – vienīgais dievišķais un nemirstīgais mūsos, un divas lietas – saprāts un valoda – ir labākais cilvēkā” (Plūtarhs)

Indra Keiša

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Filozofija: “Laba sirds ir visa sākums; laba sirds ir visa beigums; vairāk cilvēks nespēj sasniegt.”(Rainis)

Irīna Romanova

Krievu valodas skolotāja

Filozofija: “Valoda ir vide, kurā savienojas “Es” un pasaule.” (H. G. Gadamers)

Jolanta Rimša

Ķīmijas skolotāja

Mans moto: “Virsotnes katram ir savas. Neviens jums uzkāpt savā virsotnē traucēt nevar tieši tāpēc, ka tā ir jūsu virsotne. Tā ir tikai ilūzija, ka visi rāpjas vienos un tajos pašos kalnos. Katram ir sava taka un savs bīstamais akmens – nepaklūpiet! Tās virsotnes, kuras sasniedzam visiem redzot, bieži vien nekur tālāk neved. Tikai gara virsotnes, ko iekarojam vienatnē, katru reizi paver jaunus skatus.” (Hermejs Trismagists)

Beāte Krūze

Ķīmijas un matemātikas skolotāja

Tabita Treilande

Matemātikas skolotāja

Līga Kamola

Uzņēmējdarbības pamatu skolotāja

Filozofija: “Tu esi Drosmīgāks, nekā tev liekas, Stiprāks, nekā tev šķiet, un Gudrāks, nekā tu domā.” (A. A. Milns)

Māris Zvaigzne

Vēstures skolotājs

Dzīvs moto: Historia magistra vitae est (no latīņu valodas – vēsture ir dzīves skolotājs)

Sandra Gromska

Bioloģijas skolotāja

Filozofija: Mēs visi esam cilvēki, mēs augam, kļūstam citādāki, pamanām  viens otrā vājās vietas, palīdzam tās labot, bet pāri visam, mēs cienām viens otru.

Veronika Stroževa

Tehniskās grafikas skolotāja

Filozofija: Tam, kas apmaldījies telpā, vismaz nenāksies garlaikot. /Duglass Adamss/.

Regnārs Šenbergs

Programmēšanas skolotājs

Virgīnija Vītola

Fizikas skolotāja

Filozofija: Vienīgais, kas stāv pretī Taviem panākumiem, esi Tu pats.

Brigita Mežgale-Turlaja

Ģeogrāfijas skolotāja

Atceries šīs trīs lietas, un tu vienmēr būsi laimīgs – cieni sevi, cieni citus un uzņemies atbildību par savu rīcību. /Dalailama/

Baiba Tropa

Kultūras pamatu skolotāja

Filozofija: Notici, ka spēj, un būsi jau pusceļā!

Zane Šrenka

Angļu valodas skolotāja

Valters Didrihsons

Angļu valodas skolotājs