Kino programma Inženierzinātņu vidusskolā

Pateicoties programmai “Latvijas skolas soma” un Latvijas Kinematogrāfistu savienībai, RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni 1. semestrī varēja noskatīties jebkuru no 25 kino programmas filmām. Literatūras stundās skolēni decembrī noskatījās un apsprieda filmas “Jelgava ’94”, “Vai viegli būt jaunam?” un “Baltijas brīvības ceļš”.

“Jelgava ’94” ir spēlfilma, kas liek aizdomāties, cik stipri mūsdienas ir mainījušās salīdzinājumā ar 1994. gadu. Filmā var skaidri redzēt, cik stipri tās galveni varoni ietekmē apkārtne un kompānija, kurā viņš atrodas. Filmā “Vai viegli būt jaunam?” ļoti labi parādīts bērnišķīgums pieaugušajā, jo cilvēks jau tas pats bērns vien ir un paliek, kas agrāk bijis, tikai vairāk redzējis, jutis, izsāpējis. Savukārt, “Baltijas brīvības ceļš” ir lielisks veids, kā palīdzēt mūsdienu jaunietim iegremdēties tajā apspiestības padomju laikā un mēģināt labāk paskaidrot to cilvēku emocijas, motivācijas, bailes, kas piedalījās Baltijas ceļā.

Rakstu sagatavoja IZV 10.klases skolēns Valentīns Koposovs un 11.klases skolēns Kristiāns Kuļšs

IZV skolēni uzaicināti uz franču valodas un filozofijas valsts olimpiādi

RTU Inženierzinātņu vidusskolas 10.klases skolēns Lukass Roberts Kellijs veiksmīgi startējis franču valodas olimpiādes 2.posmā un ir saņēmos uzaicinājumu piedalīties franču valodas valsts olimpiādē. 12.klases skolēns Džonatans Miks Melgalvis izcīnījis 1.vietu filozofijas olimpiādes 2.posmā. Džonatans un viņa klasesbiedrene Eva Krupenko tikuši filozofijas olimpiādes valsts kārtā, kas norisināsies jau 3.februārī. Apsveicam skolēnus ar panākumiem un vēlam izdošanos nākamajā kārtā!

Publicēts otrais IZV skolēnu zinātniskās pētniecības darbu tēžu krājums

Decembra izskaņā RTU Inženierzinātņu vidusskola jau otro reizi apkopojusi krājumā iepriekšējā mācību gada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu tēzes. IZV skolēnu zinātnisko rakstu tēžu krājumā publicētas to IZV skolēnu ZPD tēzes, kas ieguvušas apbalvojumu vismaz reģionālajā līmenī. Kopumā krājumā ir apkopotas 11 darbu tēzes. Astoņi no šiem darbiem ieguva diplomus valsts līmenī. Krājumā publicētās zinātnisko darbu tēzes apliecina, ka IZV skolēnu zinātniskās intereses ir ļoti daudzpusīgas. Skolēni ir ieguvuši diplomus matemātikas, ķīmijas zinātņu, zemes un vides zinātņu, fizikālajās, astronomijas un arhitektūras nozarēs.