Pirmās pamatdarbības mobilitātes projekts “ Angļu valodas mācību metodikas pilnveidošana RTU inženierzinātņu vidusskolā”.
RTU inženierzinātņu vidusskola ir saņēmusi apstiprinājumu projektam “ Angļu valodas mācību metodikas pilnveidošana RTU inženierzinātņu vidusskolā”. Projekts ilgst no 2016. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. augustam.
Projekta ietvaros angļu valodas skolotājs apmeklēs IELTS Teacher training kursus, lai papildinātu angļu valodas apguves mācību metodiku inženierzinātņu vidusskolā, nodrošinot skolēnu sagatavošanu IELTS eksāmenam. Pēc kursu apmeklējuma , ievērojot angļu valodas mācību priekšmeta standartu un IELTS eksāmena sagatavošanas metodiku, tiks izstrādāta mācību priekšmeta autorprogramma, kā arī izstrādāta metodiskā semināra programma Latvijas skolu angļu valodas skolotājiem par sagatavošanos IELTS eksāmenu kārtošanai un novadīts seminārs.

erasmus