RTU Inženierzinātņu vidusskola jau trešo gadu – labākā mazā vidusskola Latvijā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskola (IZV) jau trešo gadu pēc kārtas ieguvusi pirmo vietu Ata Kronvalda fonda mazo skolu reitingā un vēl gadu savā īpašumā paturēs ceļojošo balvu «Lielā Pūce». Skolas reitingā izvērtētas pēc skolēnu snieguma mācību priekšmetu olimpiādēs, un mazu skolu grupā iekļautas vidusskolas, kurās vidusskolēnu skaits 10.-12. klasē nepārsniedz 100 skolēnu.

RTU IZV reitingā mazo skolu grupā šogad ieguvusi 115,67 balles, uzrādot ievērojami labākus rezultātus nekā tuvākās konkurentes minētajā. Otrajā vietā ar 30,24 ballēm ierindojas Rīgas Doma kora skola, bet trešajā ar 28,29 ballēm – Zemgales vidusskola.

Arī nacionālajā mērogā IZV novērtējums uzskatāms par ļoti augstu, jo IZV ir otrs augstākais sniegums, vērtējot abas reitingu grupas kopā. Visvairāk ballu – 143,84 – ieguvusi vien Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, kura «Lielo pūci» saņems lielo skolu grupā, kurā skolēnu skaits 10.-12. klasē ir vismaz 100.

RTU IZV 10., 11. un 12. klases skolēni 2017./2018. mācību gadā piedalījās 12 mācību priekšmetu olimpiādēs. Visvairāk godalgoto vietu ieguvēju – 34 – bija Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē, savukārt Rīgas pilsētas fizikas un ķīmijas olimpiādēs godalgotas vietas ieguva 32 skolēni. Matemātikas valsts 68. olimpiādē godalgotas vietas ieguva septiņi skolēni, Fizikas valsts 48. olimpiādē – seši, bet Ķīmijas valsts 59. olimpiādē – astoņi. Neskatoties uz to, ka skolā īpaša uzmanība tiek pievērsta tieši eksakto priekšmetu apguvei, augstus rezultātus skolēni ir uzrādījuši ne tikai to, bet arī sociālo un humanitāro zinātņu mācību priekšmetu olimpiādēs.

Divi skolēni šovasar piedalīsies arī starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. RTU IZV 11. klases skolnieks Artjoms Ubaidulajevs pārstāv Latviju 59. starptautiskā matemātikas olimpiādē, kas no 3. jūlija līdz 14. jūlijam norisinās Kluža-Napokā, Rumānijā. Savukārt 12. klases skolnieks Ernests Tomass Auziņš dosies uz Teherānu, kur no 15. līdz 22. jūlijam notiks 29. starptautiskā bioloģijas olimpiāde.

RTU IZV dibināta 2015. gadā, lai atbalstītu talantīgus Latvijas jauniešus, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar inženierzinātnēm. Katrā vidusskolas klasē mācās 24 skolēni. 30. jūnijā notika pirmais RTU IZV izlaidums.

Ceļojošās balvas «Lielā Pūce» mērķis ir paaugstināt skolēnu mācību un zinātniski pētnieciskā darba prestižu un palielināt pedagogu un izglītības organizatoru ieinteresētību darbā ar skolēniem, kuriem ir radošas spējas un tieksme patstāvīgi apgūt zināšanas. Balva pirmo reizi tika pasniegta 1988./1989. mācību gadā.

Ata Kronvalda fonda skolu reitings

RTU Inženierzinātņu vidusskolu beiguši pirmie absolventi

Inženierzinātnes Latvijā ir atguvušas nozīmību un prestižu, kurš tai pienākas. Tā, 30. jūnijā sveicot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) pirmos 24 absolventus, uzsvēra Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Prezidents arī atgādināja, ka inženierzinātnēm Latvijā ir senas un spēcīgas tradīcijas, jo tās sāka attīstīties 1862. gadā – līdz ar Rīgas Politehnikuma dibināšanu, vēl pirms Latvijas valsts atklāšanas.

RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis pastāstīja, šī svētku diena ir piecu gadu smaga darba rezultāts – ceļš no idejas par skolas radīšanu līdz atestātu izsniegšanai. Viņš arī atgādināja savu vēlējumu, kuru skolēniem izteicis, kad viņi pirms trim gadiem uzsāka mācības RTU IZV – desmit gadu laikā saņemt doktora diplomu: «Jums ir palikuši vairs tikai septiņi gadi.» Rektors un citi sveicēji izteica pateicību vecākiem, ka viņi noticējuši jaunajai skolai un ļāvuši tajā mācīties saviem bērniem.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis atcerējās, ka pirms skolas dibināšanas valsts institūcijās bija plašas diskusijas vai šāda skola vispār ir nepieciešama un vai tā neizjauks pastāvošo skolu sistēmu. «Nu mēs redzam, ka nekas nav ticis izjaukts, tieši otrādi – bijusi tikai attīstība,» uzsvēra ministrs. K. Šadurskis atklāja centralizētā eksāmena matemātikā rezultātus, kas kļuva zināmi dienu pirms izlaiduma – RTU IZV skolēnu sasniegumi tajā ir augstākie Latvijā! Viņš arī pauda cerību, ka ar laiku RTU IZV varētu tikt izveidotas paralēlklases.

Absolventus uzrunāja arī divu RTU IZV atbalstītāju pārstāvji – «Latvenergo» valdes loceklis un ražošanas direktors Māris Kuņickis, kā arī «Lattelekom» korporatīvās attīstības dienesta direktors Krists Avots. «Latvenergo» absolventiem dāvināja piemiņas veltes, savukārt «Lattelekom» piešķīra savu speciālbalvu, un to saņēma Renāte Karjavčenko.

RTU IZV absolvente Rebeka Anna Līpiņa no izglītības ministra rokām saņēma Simtgades izcilnieces balvu. Absolventam Ivaram Dillem RTU rektors pasniedza jaundibināto RTU balvu «RTU IZV gada absolvents». Desmit absolventi saņēma arī Ministru prezidenta atzinības rakstus, savukārt skolas vadība un pedagogi – Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus un pateicības.

Lielākā daļa RTU IZV absolventu izteikuši vēlmi studēt RTU piedāvātajās studiju programmās. Īpaši RTU IZV absolventiem RTU izstrādāta Izcilības programma, kurā varēs studēt pēc individuāla plāna, lai sasniegtu izcilus rezultātus studijās, zinātnē un tehnoloģiju pārnesē jeb valorizācijā. Tā būs iespēja daudz intensīvāk un atbilstoši savām specifiskajām interesēm apgūt RTU studiju programmas.

Par inženierzinātņu vidusskolu un tās absolventi Rebeku Annu Līpiņu izlaiduma dienas vakarā vēstīja arī Latvijas Televīzijas raidījums «Panorāma».

RTU Inženierzinātņu vidusskolas izlaidums

Skolā viesojās ciemiņi no Vācijas

Skolā viesojās  ciemiņi no Vācijas –  Sophie Hedwig Gymnasium 12. klases skolēni, kuri padziļināti apgūst inženierzinātņu mācību priekšmetus, un viņu pedagogi. Mūsu skolēni ciemiņus iepazīstināja ar Rīgu, skolu, kopā apmeklēja lekciju un veica  praktisko darbu, kur ar matemātiskās modelēšanas palīdzību apskatīja gaisa pretestības ietekmi uz krītošiem objektiem. Tikšanās pavēra iespēju  turpmākai sadarbībai, starp RTU IZV un Sophie Hedwig Gymnasium.

Latvijas Avīze raksta par IZV pirmajiem abolventiem

Lasi Ilzes Kuzminas rakstu “Te nav nūģu skola! Vidusskola, kur uz vienu vietu pretendē pat 18 jauniešu” (06.06.2018.)

10. un 11. klases skolēni īsteno starpdisciplināru projektu par atkritumu apsaimniekošanu

Šogad mācību gads 10. un 11. klases skolēniem noslēdzās ar starpdisciplināru projektu par atkritumu apsaimniekošanu. Projekta ietvaros skolēnu darba grupas ģenerēja jaunas atkritumu apsaimniekošanas, pārstrādes idejas, piemēram, apģērba ražošanu, meklēja videi draudzīgas alternatīvas, kā izmantot, utilizēt atkritumus, no kuriem nevar radīt jaunus produktus, pētīja un meklēja risinājumus atkritumu šķirošanai skolā, mājsaimniecībās, guva izpratni par ķīmisko atkritumu bīstamību videi.

12. klase izcīna ZZ čempionāta kausu

Jau divpadsmito reizi notika ZZ čempionāts, kas tradicionāli ir kļuvis par vienu no gada gaidītākajiem skolēnu notikumiem. Šogad ZZ Čempionāta kausu 10.-12. klašu grupā ieguvusi mūsu 12. klase! Apsveicam!

18. jūnijā varēs pieteikties mācībām RTU Inženierzinātņu vidusskolā

Pirmdien, 18. jūnijā, no plkst. 8.00 līdz 19.00 notiks dokumentu iesniegšana mācībām Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolā (IZV), Kronvalda bulv 1. Uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti tās pašas dienas vakarā, bet mācību līgumu slēgšana notiks 19. jūnijā.

Piesakoties mācībām, pretendentiem jāiesniedz iesniegums, apliecības par pamatskolas izglītību un pielikuma kopija (uzrādot oriģinālus) un diplomu kopijas par iegūtajām vietām novada un valsts olimpiādēs (uzrādot oriģinālus), kā arī izrakstu no pacienta medicīniskās kartes.

Uzņemšanas rezultāti tiks publicēti RTU IZV mājaslapā 18. jūnijā pēc plkst. 21. Mācību līgumu slēgšana ar skolu notiks 19. jūnijā no plkst. 8.00 līdz 18.00. Lai noslēgtu līgumu, skolā jāierodas vienam no izglītojamā vecākiem vai aizbildņiem.

Iestājpārbaudījums RTU IZV notika 21. aprīlī. Bez iestājpārbaudījumiem skolā uzņem RTU IZV Atklātās inženierzinātņu olimpiādes 2. kārtas godalgoto vietu ieguvējus un konkursa kārtībā izglītojamos, kuri valsts matemātikas, fizikas vai ķīmijas olimpiādē ieguvuši 1., 2. vai 3. vietu.

Papildu informācija par uzņemšanu RTU IZV

IZV skolēns Henriks Bērmanis veiksmīgi Latvijas komandas sastāvā piedalījies ES Dabaszinātņu olimpiādē

Ar bronzas un sudraba medaļām sestdien no Eiropas Savienības 16. Dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) mājās atgriezušās 2 Latvijas skolēnu komandas. Parādot savas zināšanas bioloģijā, ķīmijā un fizikā, spēju darboties praktiski un strādāt komandā, skolēni olimpiādē sacentās ar 50 komandām no 24 Eiropas Savienības valstīm. Olimpiāde no 29. aprīļa līdz 4. maijam notika Ļubļanā, Slovēnijā un tajā piedalās jaunieši vecumā līdz sešpadsmit gadiem.

Latviju olimpiādē pārstāvēja divas komandas: A komanda – Olivers Prānis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), Henriks Bērmanis (RTU Inženierzinātņu vidusskola), Mārtiņš Dāvis Apsītis, (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija) un B komanda – Dāvids Rubens (Rudzātu vidusskola), Andris Aleksandrs Priedītis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), Rolands Lopatko (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija).

Vairāk informācijas par olimpiādi var iegūt olimpiādes mājaslapā, kā arī šī gada olimpiādes mājaslapā.

Apsveicam Latvijas 45. aklātās matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

Šogad AMO 1. vietu ieguva mūsu Filips Ēcis (10. klase), Agnis Salmiņš un Artems Ubaidllaevs ( 11. klase), 2. vietu ieguva Reinis Rozenbahs un Elgars Vaļģis (10. klase), 3. vietu – Agris Bužs un Ivars Dille (12. klase), Atzinību par veiksmīgu piedalīšanos saņēma Atis Krebss un Alise Mazore (10. klase).

Paldies skolotājiem Ingunai Grantai un Emīlam Veidem par atbalstu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Skolā notika atklātās stundas

VISC un SIIC organizēto pedagogu profesionālās pilnveides kursu “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” ietvaros skolā mācību stundas vēroja un analizēja dažādu mācību priekšmetu skolotāji no visas Latvijas. Skolotāji piedalījās I.Grantas vadītajā matemātikas stundā 11. klasei un L.Fjodorovas vadītajā ķīmijas stundā 10.klasei. Stundu vērošanas mērķis bija pedagogu gatavošanās jaunā mācību satura un tam atbilstošu pieeju ieviešanai. Kolēģi ļoti augstu novērtēja mūsu skolotāju un skolēnu sniegumu.