Sagatavošanās kursi

Sākas pieteikšanās sagatavošanās kursiem 9. klašu skolēniem.

RTU inženierzinātņu vidusskolas organizētie sagatavošanās kursi 9. klašu skolēniem:

  • matemātikā (1 reizi nedēļā, otrdienās, kopā 38 stundas) no 03.10.2017. – 27.02.2018.
  • fizikā (1 reizi nedēļā, trešdienās, kopā 38 stundas) no 04.10.2017. – 28.02.2018.
  • ķīmijā (1 reizi nedēļā, ceturtdienās, kopā 38 stundas) no 05.10.2017. – 01.03.2018.
  • matemātikā neklātienē (1 reizi mēnesī, sestdienās, kopā 20 stundas) 2017. gada novembris – 2017. gada marts.

Kursi notiek RTU Inženierzinātņu vidusskolā Kronvalda bulvārī 1, 3.stāvā.

Kursi paredzēti, lai sagatavotos RTU IZV iestājpārbaudījumam, kā arī valsts pārbaudes darbam matemātikā un skolēnu zināšanu līmeņa paaugstināšanai attiecīgajos mācību priekšmetos.

Vietu skaits sagatavošanās kursos ir ierobežots! Grupā ne vairāk kā 24 skolēni. Katrs skolēns var izvēlēties apmeklēt viena vai vairāku mācību priekšmetu kursus!

Maksa par sagatavošanas kursiem:

  • Matemātika – 110 EUR (par abiem semestriem),
  • Fizika – 120 EUR (par abiem semestriem),
  • Ķīmija – 120 EUR (par abiem semestriem),
  • Neklātiene (matemātika) – 60 EUR (par abiem semestriem).

Pirmo iemaksu 20% no kopējās maksas jāveic līdz kursu sākumam, atlikušo summu var maksāt pa daļām līdz katra mēneša pirmajai nodarbībai vai samaksāt uzreiz. Ja skolēns apmeklē kursus vairākos mācību priekšmetos, tiek piemērota 10% atlaide.

Pieteikšanās no 2017. gada 11.septembra līdz 29.septembrim, rakstot uz skolas e-pastu skola@rtu.lv.

Sagatavošanās kursu grafiks – http://ej.uz/o81e

Neskaidrību gadījumā zvanīt 67089787.

Sporta diena RTU Atpūtas un sporta bāzē “Ronīši”

05.09. RTU inženierzinātņu vidusskolas jaunie 10.klases skolēni piedalījās aktīvās atpūtas un saliedētības dienā, kur aktīvi darojās komandās pildot dažādus sportiskus un radošus uzdevumus, kā arī spēlēja saliedētības spēles psihologa Līgas Efejas vadībā.

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēnus 1. septembrī sveic Latvijas Republikas Ministru prezidents Māris Kučinskis

«Mums ir jāatbalsta skolas, kas spēj piedāvāt precīzi mērķētu vidējo izglītību, attīstīt savu audzēkņu iedzimtās spējas un iepriekš iegūto izglītības pieredzi. Rīgas Tehniskā universitāte šai ziņā ir drosmīgs pionieris, kas, nepasakot to vārdos, uzņemas atbildību aizpildīt tukšos laukus starp vidējo un augstāko inženiertehnisko izglītību,» tā 1. septembrī, sveicot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) skolēnus, uzsvēra Latvijas Republikas Ministru prezidents Māris Kučinskis.

«Skola pastāv tikai dažus gadus, bet tas jau ir veiksmes stāsts, kas stāsta visai Latvijas izglītības sistēmai par augstākā līmeņa standartiem, stāsta par skolu bez mācību valodas segregācijas. Stāsta par skolu, kurā visu nosaka prasmes un talants,» norādīja ministru prezidents.

Zinību dienas pasākumā piedalījās un klātesošos uzrunāja arī RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis, kurš skolēniem izteica vēlējumu desmit gadu laikā kļūt par zinātņu doktoriem, uzverot, ka šādas iespējas skolēniem ir, un šī mērķa sasniegšanai aicināja izmantot visu RTU pieejamos resursus – gan tehnoloģisko nodrošinājumu un laboratorijas, gan personāla zināšanas un atbalstu.

Viesojoties RTU IZV, Ministru prezidents iepazinās arī ar skolas klases telpām un mācību nodrošinājumu. M. Kučinskis viesojās arī jaunajā RTU IZV skolēnu radošajā laboratorijā un izmantoja iespēju praktiski tajā padarboties. Laboratorijā, kura aprīkota ar nepieciešamajiem materiāliem un instrumentiem, skolēni varēs apgūt elektronikas un robotikas pamatus, kā arī realizēt savus projektus šajās jomās. Jaunā laboratorija būs arī RTU IZV Robotikas pulciņa mājvieta.

IZV 10. klasē konkursa kārtībā šogad uzņemti 24 talantīgi skolēni no visas Latvijas. Iespēja iestāties IZV ir, piedaloties un uzrādot labus rezultātus skolas rīkotajā Atklātajā inženierzinātņu olimpiādē, kā arī kārtojot iestājeksāmenu. Prioritāri skolā tiek uzņemti pretendenti, kuri uzrādījuši labus rezultātus valsts mācību olimpiādēs. Šis gads RTU IZV ir īpašs, jo skolā mācīsies visas trīs vidusskolas klases – 10., 11. un 12. klase, katrā 24 skolēni, bet mācību gada noslēgumā IZV būs pirmais 12. klases izlaidums.

RTU Inženierzinātņu vidusskolu dibināja 2015. gadā, lai dotu iespēju īpaši talantīgiem jauniešiem no visas Latvijas sagatavoties inženierzinātņu studijām. Īsajā pastāvēšanas laikā skola uzrādījusi spožus rezultātus, divus gadus pēc kārtas iegūstot pirmo vietu Ata Kronvalda fonda veidotajā labāko mazo skolu reitingā. IZV skolēni uzrādījuši izcilus rezultātus gan Latvijas līmeņa, gan starptautiskajās olimpiādēs.

01.09.2017. Ministru prezidents Māris Kučinskis piedalās 1.septembra svinīgajā pasākumā RTU IZV.

Ernests atgriezies no starptautiska konkursa Zviedrijā “Stockholm Junior water week prize”

Ernests Tomass Auziņš, RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēns, ar savu zinātniski pētniecisko darbu “Komerciāli pieejamā dzeramā ūdens mikrobioloģiskās kvalitātes noteikšana, izmantojot klasiskās kultivēšanas metodi” ieguva 1. vietu Rīgas Dabaszinību skolas rīkotajā konkursā par ūdens pētniecību un iespēju pārstāvēt Latviju ikgadējā konkursā “Stockholm Junior water week prize”, kas šogad norisinājās no 26. augusta līdz 1. septembrim.

Katru gadu tūkstošiem jauniešu vecumā no 15 – 20 gadiem vairāk nekā 30 valstīs no visas pasaules iesaistās ūdens pētniecības projektos ar pierādītu vides, zinātnisku, sociālu vai tehnoloģisku nozīmi, cerot nopelnīt iespēju pārstāvēt savu tautu starptautiskajā finālā, kas notika Pasaules ūdens nedēļā Stokholmā. Projekti ir no vietējiem vai reģionāliem līdz nacionālajiem vai globālajiem tematiem.Finālisti piedalījās globālajā konferencē, veicot dažādas aktivitātes, izstādīja projektu plakātus, apsprieda savus projektus ar plašu konferenču dalībnieku klāstu, tostarp pētniekiem, politiķiem un plašsaziņas līdzekļiem. Katru no finālistiem intervēja arī starptautisku ekspertu žūrija, kas pieņēma lēmumu par laimestu.“Stokholmas Junior Water Prize” finālisti ir arī aicināti pievienoties WaterTank, ekskluzīvam absolventu tīkla finālam. Šajā tīklā finālisti sadarbojas viens ar otru, kā arī ar ekspertu mentoriem un konsultantiem no vadošajām organizācijām, piemēram, Xylem Inc., Raincoat Foundation un SIWI. Mērķis ir palīdzēt šiem spilgtajiem prātiem uzlabot savus projektus, kā arī rosināt viņus iesaistīties pētniecībā. Uzvarētājs saņem balvu USD 15 000 apmērā, zilā kristāla balvas skulptūru, diplomu un uzturēšanos Stokholmā. Balvu piešķir H.R.H. Zviedrijas kroņa princese Viktorija, “Stokholm Junior Water Prize” patronese.Šogad uzvarēja divi ASV studenti, Ryan Thorpe un Rachel Chang par savu jauno pieeju Shigella, E. coli, Salmonella un Cholera piesārņota ūdens noteikšanai un attīrīšanai.

 

http://www.siwi.org/prizes/stockholmjuniorwaterprize/

Izglītojošā darbnīca “Starppriekšmetu saikne kompetenču izglītības veidošanā angļu valodas priekšmetā”

Pirms jaunā mācību gada sākuma mūsu skolas angļu valodas skolotājs Guntis Zenfs vadīja izglītojošu darbnīcu “Starppriekšmetu saikne kompetenču izglītības veidošanā angļu valodas priekšmetā” starpnovadu (Ogres, Ķeguma, Lielvārdes, Aizkraukles, Mālpils) izglītības iestāžu pedagogu konferencē “Ceļā uz kompetencēm”, kā ar dalījās pieredzē par ERASMUS+ mobilitātes projekta ietvaros  apmeklētajiem  IELTS Teacher training kursiem, kuros  papildinātāja  angļu valodas apguves mācību metodiku skolā, lai  nodrošinātu skolēnu sagatavošanu IELTS eksāmenam.

Zinību dienas pasākums

RTU inženierzinātņu vidusskolas zālē

2017.gada 1.septembrī plkst.10.00

Lūgums uz pasākumu ierasties plkst.9.30

Pulcēšanās plkst.9.30:

10.klasei 310.kab.

11.klasei 304.kab.

12.klasei 303.kab.

Klases stunda plkst.11.00:

10.klasei 310.kab.

11.klasei 304.kab.

12.klasei 303.kab.

Lai šis mācību gads pildīts ar pozitīvismu, izturību, degsmi iegūt jaunas zināšanas!

Skolotāju konference “Dabaszinātnes un matemātika skolā efektīvi un radoši”

Šī gada metodiski praktiskajā Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konferencē “Dabaszinātnes un matemātika skolā efektīvi un radoši” mūsu skolotājas Virgīnija Vītola, Laura Fjodorova un Inguna Granta vadīja darbnīcu, kur dalījās pieredzē ar veiksmīgām metodiskajām idejām, iepazīstinot ar starppriekšmetu projektu “Viedā māja”.

Latvijas skolēni gūst panākumus Starptautiskajā matemātikas olimpiādē

No 16.jūlija līdz 23.jūlijam Brazīlijas pilsētā Riodežaneiro norisinājās 58.starptautiskā matemātikas olimpiāde, kurā piedalījās arī sešu labāko matemātikas skolēnu komanda no Latvijas. Šogad olimpiādes organizētāji uzņēma rekordlielu skaitu pasaules valstu izlašu 111, kopā 623 dalībnieku. Latvijas izlasē šogad savu vietu izcīnījuši mūsu  10.klases skolēns Artjoms Ubaidulajevs un  Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas  skolēni Artūrs Banga, Ingus Jānis Pretkalniņš, Reinis Cirpons, Ruslans Aleksejevs,  Agnese Upīte.
Latvijas skolēniem kopumā vislabāk veicās algebras un ģeometrijas uzdevumos, un tā rezultātā tika iegūtas 3 bronzas medaļas, kā arī divas atzinības.Artjomam šoreiz augstā 5. vieta!

RTU Inženierzinātņu vidusskola atkārtoti atzīta par labāko mazo skolu reitingā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskola (IZV) otro gadu pēc kārtas ieguvusi pirmo vietu Ata Kronvalda fonda veidotajā labāko mazo skolu reitingā un vēl uz gadu savā īpašumā paturēs ceļojošo balvu «Lielā Pūce», ko pasniedz labākajiem skolu kolektīviem par sasniegumiem skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, mācību priekšmetu olimpiādēs un radošajās skatēs.

RTU IZV reitingā mazo skolu grupā, kur vidusskolēnu skaits 10.-12. klasē nepārsniedz 100 skolēnu, šogad ieguvusi 74,78 balles, uzrādot ievērojami labākus rezultātus nekā tuvākās konkurentes minētajā grupā. Nākamā skola, kas reitingā ierindojas pēc IZV, ir saņēmusi par aptuveni 45 ballēm mazāku vērtējumu. Arī nacionālajā mērogā IZV novērtējums uzskatāms par ļoti augstu, jo IZV, kurā mācās 48 skolēni, ir otrs augstākais punktu skaits, vērtējot abas reitingu grupas kopā. Visvairāk ballu – 122,21 – ieguvusi vien Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, kura «Lielo pūci» saņems lielo skolu grupā, kurā skolēnu skaits 10.-12. klasē ir vismaz 100.

RTU IZV šogad saņēmusi arī vairāk ballu nekā pagājušajā gadā, kad skola pirmo reizi tika atzīta par labāko mazo skolu reitingā. Atkārtoti augstais novērtējums apliecina, ka izglītības kvalitāte IZV arvien tiek pilnveidota.

Vēl viens apliecinājums RTU IZV izglītības kvalitātei ir tās 11. klases skolnieka Vladislava Aščeulova izcīnītā bronzas medaļa 49. Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē, kas no 6. līdz 15. jūlijam notika Taizemes galvaspilsētā Bangkokā. Cīņa olimpiādē bija sīva – tajā piedalījās 75 valstu komandas ar kopumā 297 dalībniekiem. V. Aščeulovs startēja Latvijas komandas sastāvā kopā ar trim Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēniem. Bronzas medaļas izcīnīja arī divi no viņiem.

RTU Inženierzinātņu vidusskolu dibināja 2015. gadā, lai dotu iespēju īpaši talantīgiem jauniešiem no visas Latvijas sagatavoties inženierzinātņu studijām. 2015. gadā mācības IZV 10. klasē sāka 24 skolēni, un 2016. gadā tika uzņemti vēl 24 apdāvināti jaunieši no vairākiem Latvijas reģioniem. Nākamajā mācību gadā IZV būs nokomplektētas visas vidusskolas klases, jo šajā pavasarī IZV mācībām 10. klasē uzņēma 24 skolēnus. Nākamgad IZV būs pirmais 12. klases izlaidums.

Ceļojošās balvas «Lielā Pūce» mērķis ir paaugstināt skolēnu mācību un zinātniski pētnieciskā darba prestižu un palielināt pedagogu un izglītības organizatoru ieinteresētību darbā ar skolēniem, kuriem ir radošas spējas un tieksme patstāvīgi apgūt zināšanas. Balva pirmo reizi tika pasniegta 1988./1989. mācību gadā.

Latvijas skolēniem bronzas medaļas Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē

Laika posmā no 6. jūlija līdz 15.jūlijam Taizemes galvaspilsētā Bangkokā un tās piepilsētās norisinājās 49.Starptautiskā ķīmijas olimpiāde. Olimpiādē piedalījās 75 valstu komandas, kurās bija 297 dalībnieki, nepārsniedzot četrus dalībniekus katrā komandā. Latvijas komandā startēja Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolēni Margarita Fomenko un Rihards Puplovskis, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks Emīls Azanda un RTU Inženierzinātņu vidusskolas 11.klases skolnieks Vladislavs Aščeulovs. 
Skolēniem olimpiādē bija jāveic laboratorijas darbi, pavadot 5 stundas laboratorijā, kur gaisa temperatūra vidēji bija +31°C, un pierādot savas prasmes analītiskajā ķīmijā un organiskajā sintēzē. Teorijas kārtā, kas arī ilga 5 stundas, bija jārisina 11 augstas grūtības uzdevumus, kopējam uzdevumu komplektam esot vairāk kā uz 50 lapām.
Trīs Latvijas skolēni uzrādīja samērā līdzvērtīgus rezultātus, kas deva Margaritai Fomenko, Vladislavam Aščeulovam un Emīlam Azandam bronzas medaļas.