Patriotu nedēļa RTU Inženeirzinātņu vidusskolā

Ar svētku koncertu noslēgusies patriotu nedēļā RTU inženierzinātņu vidusskolā!

Lai atzīmētu valsts dzimšanas dienu, skolā no 11.novembra līdz 15.novembrim notika “Patriotu nedēļas” pasākumi.

Fotokonkursā “Kas ir mana Latvija?” tika iesūtītas 30 skolēnu uzņemtās fotogrāfijas. Balsojumā 3.vietu ieņēma 12.klases skolnieks Uģis Vēvers, 2.vietu ieguva 12.klases skolnieks Artūrs Kovrigo, savukārt 1.vietu balsojumā ieņēma 11.klases skolnieka Kristofera Barkāna fotogrāfija.

Ceturtdien Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā notika vēstures skolotāja Māra Zvaigznes rīkotā “Lielā vēstures mācību stunda”. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas pētnieks Arnis Strazdiņš lekcijā “No juristes līdz kolhoza priekšsēdētājam: ko mēs zinām par Lāčplēša Kara ordeni un tā kavalieriem?” skolēniem pastāstīja par augsto apbalvojumu, dažādām tā šķirām, ordeņa izgatavošanu un piešķiršanu.

Piektdien skolā notika Skolēnu Pašpārvaldes rīkotais svētku koncerts par godu valsts 101.jubilejai. Par koncerta vadīšanu un svētku noskaņas radīšanu rūpējās 11.klases skolnieki Aija Monika Vainiņa un Lauris Emīls Frēlihs, ar priekšnesumiem uzstājās skolas koris diriģentes Elīzas Dūmas vadībā un skolēni.

Fotoattēlu galerija

Rīgas pilsētas vācu valodas 50. olimpiāde

Apsveicam Rīgas pilsētas vācu valodas 50. olimpiādes 2. posma uzvarētājus Klaru Kuzņecovu ar iegūto 2. vietu, Agatu Kuzņecovu un Normundu Palabinski ar iegūto 3. vietu un Matīsu Jāni Rekertu ar saņemto atzinību!

Paldies skolotājai Ilzei Siliņai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei !

Ventspils IT izaicinājums 2019

No 13. līdz 15. novembrim Ventspilī norisinājās konkursa ‘’Ventspils IT izaicinājums 2019’’ fināls, kā rezultātā tika noskaidrotas spēcīgākās IT jomas komandas un naudas balvu fonda 12000 EUR ieguvēji.

Šogad Ventspils digitālais centrs un Ventspils pilsēta aicināja Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas skolēnus parādīt savas spējas radošo tehnoloģiju lietošanā. Konkursa dalībnieki atbilstoši vecumam tika sadalīti četrās vecuma grupās, un katrai no grupām tika noteikta sava konkursa tēma, kā arī veicamie uzdevumi. Organizatori konkursa uzdevumus izstrādāja kopā ar IT nozares pārstāvjiem, kuri arī paši iesaistījās konkursa darbu vērtēšanā.

Apsveicam RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēnu komandu –  Artūru Kovrigo, Rūdolfu Pikšenu un Kārli Šusteru ar iegūto 2. vietu savā vecuma grupā!

Fotoattēlu galerija

Starptautiskā studentu un skolēnu elektronikas olimpiāde 2019

8. novembrī norisinājās RTU ETF studentu pašpārvaldes organizētā  «Starptautiskā studentu un skolēnu elektronikas olimpiāde 2019», kurā  spēkiem elektronikas zināšanās un prasmēs mērojās skolēni un studenti. Olimpiādes dalībniekiem bija  jārisina gan teorētiskie uzdevumi, kuros tika pārbaudītas galvenokārt fizikas un elektronikas zināšanas, gan praktiskie uzdevumi, kuros tika pārbaudīta dalībnieku spēja lodēt un salikt produktu.

Apsveicam RTU IZV dalībniekus Andri Braueru ar iegūto 2. vietu, Aiju Moniku Vainiņu un Valteru Neļķi ar iegūto 3. vietu, Rūdolfu Pikšenu ar saņemto atzinību!

Rīgas pilsētas angļu valodas 49. olimpiādes 2. posms

Apsveicam Rīgas pilsētas angļu valodas 49. olimpiādes 2. posma uzvarētājus:

Annu Bumbieri un Džonatanu Miku Melgalvi ar iegūto 1. vietu, Artūru Uldi Gaisiņu, Kaldi Kariņu Bērziņu ar iegūto 2. vietu, Edvardu Miķeli Mežciemu, Kārli Šusteru, Rūdolfu Pikšēnu ar iegūto 3. vietu un Matīsu Jāni Rekertu ar saņemto Atzinību!

Paldies skolotājam Guntim Zenfam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

IZV skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens

 

24. oktobrī RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kauņas Tehnoloģiju Universitātes ( KTU) Tehnoloģiju ģimnāziju Lietuvā.

Skolotāji iepazinās ar izglītības  procesa organizāciju un skolas sadarbību ar KTU, kā arī apmeklēja vairākas mācību stundas.

Ķīmijas stundā skolēni darbojās KTU laboratorijā, kur veica laboratorijas darbu par apmaiņas reakcijām. Matemātikas stundā tika  risināti augstākās matemātikas uzdevumus, fizikas stundās meklētas atbildes uz reālām problēmām , skaidrojot tās ar dažādiem fizikas likumiem. Savukārt programmēšanas stundās skolēni veidoja algoritmus dažādu matemātisku problēmu atrisināšanai.

Skolotājiem šī bija vērtīga pieredze, lai izvērtētu gan sadarbību starpdisciplinārās jomās, gan pielietotās metodes un to efektivitāti kā savās, tā citu vadītajās mācību stundās. Vienlaikus tika gūtas dažādas praktiskas idejas turpmākā darba uzlabošanai, piemēram, programmēšanas stundās skolēnu datori ir saslēgti vienotā sistēmā, kas ļauj skolotājam jebkurā brīdī pārvaldīt to, ko katrs skolēns redz uz sava ekrāna. Tādējādi visu skolēnu uzmanība tiek pievērsta skolotāja demonstrējumiem un skaidrojumiem.

Kopumā mācības Kauņas Tehnoloģiju ģimnāzijā ir daudzējādā ziņā līdzīgas RTU Inženierzinātņu vidusskolas mācību programmām un norisei, jo piesaistīti profesionāli mācībspēki un pastāv veiksmīga sadarbība ar augstskolu, kā rezultātā skolēniem ir piekļuve laboratorijām, lai veiktu dažādus eksperimentus un pētījumus inženierzinātnēs, kas ļauj pārliecināties par teorijas nozīmi praksē. Piedāvātais atbalsts skolēniem ir izšķiroši svarīgs abu skolu augstajiem mācību sasniegumiem Valsts un starptautiska mēroga konkursos un olimpiādēs.

 

IZV astronomijas pulciņa ekskursija uz Igauniju

12. oktobrī IZV astronomijas pulciņa skolēni sadarbībā ar TJN “Annas 2” astronomijas pulciņu devās ekskursijā uz Igauniju, lai Pērnavas dabas mājā “Pernova” apskatītu planetāriju un tā piedāvāto programmu, bet pēc tam apmeklētu Meteorītu muzeju Sāremā salā un apskatītu Kāli meteorīta krāteri.

Skolēniem šī bija vērtīga pieredze, jo vairums vēl nekad iepriekš nebija bijuši planetārijā, kā arī neviens nebija dzīvē redzējis īstu meteorīta krāteri, kas ļāva apjaust patiesos kosmiska ķermeņa trieciena apmērus un sekas. Krātera apskatīšana arī dod kontekstu turpmākajiem uzdevumiem un problēmām, kuras skolēni pēta astronomijas nodarbībās.

Fotoattēlu galerija

 

RTU starpfakultāšu konkurā “Spice” IZV komandai 2.vieta

RTU Erudīcijas konkursā “Spice 19” tika aicināti piedalīties talantīgi,  gudri un mērķtiecīgi studenti, lai veicinātu fakultāšu sabiedrisko aktivitāti un komunikāciju.

Konkursā kopumā piedalījās 9 RTU fakultāšu studentu komandas un 1 RTU IZV skolēnu komanda, atbildot uz RTU rektora, dekānu, Studentu parlamenta un Kultūras centra sagatavotiem jautājumiem. Tāpat tika īstenots mini konkurss Svētā Pētera baznīcā, atpazīstot un nosaucot svarīgākos kultūrvēsturiskos objektus un demonstrējot zināšanas par nozīmīgākiem faktiem, kas ar tiem ir saistīti.

Apsviecam RTU Inženierzinātņu vidusskolas komandu ar iegūto 2.vietu.

 

RTU Inženierzinātņu vidusskolā ar vieslekciju uzstājas «Tet» datu inženieris

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolas 10., 11. un 12. klasē ar vieslekciju uzstājās tehnoloģiju un izklaides uzņēmuma «Tet» datu inženieris Oskars Sjomkāns. Skolēni uzzināja, kas ir lielie dati, kādai ir jābūt informācijai un kā strādāt ar datu bāzēm, kā arī citu ar uzņēmuma darbību saistītu informāciju.

O. Sjomkāns pastāstīja, ar ko nodarbojas viņa pārstāvētais uzņēmums, kā ir mainījusies tā darbība pēdējo gadu laikā. Lekcijas gaitā tika apskatītas datu inženiera un datu zinātnieka profesijas, arī iepazīstinot ar to, kādēļ rodas vajadzība pēc datu glabāšanas, uzturēšanas un analīzes, kas ir lielie dati un kādas iespējas tie sniedz. O. Sjomkāns jauniešiem pastāstīja par to, pie kādiem projektiem un kādās lomās strādā datu inženieris un datu zinātnieks, kā arī kādas problēmas šo profesiju pārstāvji palīdz uzņēmumā risināt. Skolēniem tika dota iespēja uzzināt, kā «Tet» risina konkrētu biznesa problēmu vai vajadzību, piemēram, lai sasniegtu labākos rezultātus, uzņēmums veido komandas, kurās strādā cilvēki ar dažādām kompetencēm – biznesa pārstāvis, projekta vadītājs, analītiķis, lietotņu izstrādātāji, testētāji, uzturētāji, kā arī sistēmu un datu bāžu administratori.

Audzēkņi guva arī ieskatu datu inženiera un datu zinātnieka darba dienas ikdienā un izaicinājumos, ar kuriem viņiem nākas saskarties.

Vieslekcija notika 2019. gada 9. oktobrī.

Vieslekcija Inženierzinātņu vidusskolā

17. oktobrī pie IZV jauniešiem viesosies Mg. Chem Indra Apsīte, kas šobrīd izstrādā savu doktora darbu Bayreuth Universitātē Vācijā, Biomateriālu laboratorijā. Viņas pētījumi ietver dažādus jaunus polimēru biomateriālus, kā arī polimēru šūnu struktūras ar papildinātām funkcionalitātēm. Īpaša uzmanība tiek pievērsta uz stimuliem reaģējošu polimēru un hidrogēlu 4D drukāšanai, 4D drukāts materiāls ir 3D struktūra, kas ir spējīga kaut kādā veidā reaģēt uz ārējiem stimuliem. Kā izejmateriāli tiek izmantoti vissvarīgākie bioloģiski noārdāmie polimēri, kurus plaši izmanto audu inženierijā, piemēram, želatīnu, alginātu un hialuronskābi.

 

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.