Atklāta jaunā RTU iniciatīva – Talantu programma

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Talantu programma sper lielu soli pretī Latvijas jaunajiem talantiem un dod skaidru signālu potenciālajiem studentiem, ka valstij rūp talantīgi, motivēti un mērķtiecīgi jaunieši. Tā RTU jaunās iniciatīvas – Talantu programmas – atklāšanas pasākumā 27. augustā sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks ekonomikas un finanšu jautājumos Valdis Dombrovskis, kurš piekritis būs par Talantu programmas patronu.

RTU Talantu programmas mērķis ir piesaistīt inženierzinātņu studijām talantīgus jauniešus no visiem Latvijas reģioniem. RTU jaunajiem studentiem piedāvās individuālu studiju plānu, jo viņiem ir daudz plašākas un specifiskākas zināšanas eksaktajos priekšmetos nekā daļai viņu vienaudžu, kā arī papildus viņiem būs iespēja pilnveidot savu personību un prasmes lekcijās un semināros un strādāt ar individuāliem mentoriem. Pirmie studijas šajā programmā sāks vairāk nekā 30 jaunie studenti – absolventi no desmit Latvijas skolām, kā arī RTU Inženierzinātņu vidusskolas absolventi.

«Jauniešiem, kuri nāk studēt uz RTU, Talantu programma dos iespējas papildus apgūt visas modernās tehnoloģijas, lai viņi ne tikai spētu konkurēt darba tirgū, bet arī ātrāk iegūtu zinātņu doktora grādu, kas ir galvenais dzinulis programmai,» saka RTU rektors Leonīds Ribickis.

Lai skolotu jaunos zinātniekus, RTU 2015. gadā izveidoja RTU Inženierzinātņu vidusskolu, kuras absolventi jau divus gadus RTU studē pēc individuāla plāna. Nu viņiem piepulcēsies studiju biedri no citām – kopskaitā desmit – Latvijas skolām.

RTU atbalsta jaunos talantus, lai pēc studijām viņi varētu darboties vai nu zinātnē, vai arī kļūt par izciliem inženierzinātņu speciālistiem, inovatoriem, uzņēmumu vadītājiem.

«RTU kā tehnoloģiju augstskola spēlē svarīgu lomu eksakto studiju attīstībā valstī,» saka V. Dombrovskis. Viņš atgādina darba tirgus prognozes, kas vēsta, ka tuvāko piecu gadu laikā Latvijā trūks aptuveni 17 000 inženierzinātņu, dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas jomas speciālistu, taču joprojām tikai nepilna ceturtdaļa Latvijā studējošo apgūst STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) specialitātes, «tāpēc visas iniciatīvas, kas vērstas uz STEM jomu atbalstīšanu, ir svarīgas un atbalstāmas.»

RTU Talantu programmā tika izvēlēti dalībnieki ar izcilām zināšanām eksaktajos priekšmetos. Vispirms tika izvēlētas labākās skolas Rīgā, Pierīgā, Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Latgalē, balstoties uz fizikas, matemātikas un ķīmijas centralizēto eksāmenu vidējo vērtējumu un skolēnu sasniegumiem valsts mēroga olimpiādēs. Pēc tam skolas izvēlējās labākos 12. klases skolēnus, kurus ieteikt studijām RTU.

Zinību diena RTU Inženierzinātņu vidusskolā

Cienījamie RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni!

Jau pavisam drīz sāksies jaunais mācību gads. Aicinām Jūs uz Zinību dienas svinīgo pasākumu 1.septembrī, plkst. 10.30 skolas aktu zālē. Pasākumā Jūs gaida dažādi muzikāli pārsteigumi un īpaši viesi. Ģērbšanās etiķete – svētku tērps.  11. un 12. klases skolēni mācību grāmatas varēs saņemt 1.septembrī pēc svinīgā pasākuma no plkst. 13.00 RTU Zinātniskajā bibliotēkā; 10.klašu skolēni – 2.septembrī plkst. 10.00.

Pēdējais zvans – attālināti

 

RTU IZV 15.maijā izskanējis pēdējais  zvans – šogad attālināti, ZOOM platformā!

Centīgi, talantīgi, pozitīvi un iepriekš nepieredzēti radoši – tā vislabāk var raksturot mūsu divpadsmitos. Tieši šis centīgums un radošums ir arī skolēnu panākumu atslēga – trīs vidusskolas gados gūti ievērojami panākumi gan reģionālajās, gan valsts, gan pasaules olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, RTU starpfakultāšu erudīcijas konkursā “Spice”, konkursos “NETiķete” un “Bizness24h”, Ārlietu ministrijas rīkotajās “Prāta spēlēs Eiropas dienai” un vēl citos konkursos.

Centīgumu pierāda arī absolventu mācību vērtējumi – klases vidējā atzīme, absolvējot vidusskolu, ir 9.01, atzīmes diapazonā no 8.38 līdz pat 9.85. Divpadsmitā klase arī aktīvi darbojusies Skolēnu Pašpārvaldē – pēdējos divus gados tieši šīs klases skolēni ir bijuši Pašpārvaldes vadība, rīkojuši skolas balles, konkursus un citas aktivitātes.

Tomēr visvairāk divpadsmitos skolā atcerēsies tieši viņu neizsīkstošās enerģijas dēļ, pateicoties kurai viņi skolā nemitīgi uzturēja pozitīvu atmosfēru, motivēja citus, kā arī veidoja jaunas tradīcijas.

Vēlam veiksmi eksāmenos!